Kalastetaan vastuullisesti

Mitä lajeja kalastamme, missä, mihin aikaan ja millaisilla välineillä. Vastuullisesti harrastukseensa suhtautuva vapaa-ajankalastaja ymmärtää, että omilla toimillamme ja valinnoilla on merkitystä.

Kalastetaan vastuullisesti

Vaikuttavia tekoja

Me Vapaa-ajankalastajat edistämme kestävää ja vastuullista kalastusta. Teemme vaikuttavia tekoja ja valintoja, jotka suojelevat ja parantavat vesistöjen tilaa ja ympäristöä sekä vahvistavat kalakantoja. Neuvomme kalastuksen harrastajia kalastamaan vastuullisesti, järjestämme turotapahtumia, kunnostamme kutukosteikoita, kartoitamme haamuverkkoja ja vähennämme muoviroskaa. Näihin kaikkiin toimiin voi jokainen kalastuksen harrastaja osallistua.

Vastuullinen kalastus

Saaliskalojen valinta, lait ja luvat, kalan vapauttaminen, luonnossa liikkuminen. Vastuullinen kalastus on laaja käsite, joka kattaa koko tavan harrastaa. Keskeisimmät asiat siitä on koottu Kalastajan etikettiin. Sen kautta löytyvät myös tarkentavat lisätiedot.