SM-PILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT

SM-PILKKIKILPAILUN SÄÄNNÖT, muokattu 23.11.2023

1 § Suomen pilkkimestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille pilkinnän harrastajille.

1a § Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle taikka Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle, joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista:
– kaikusarja (yksi sarja sukupuoleen ja ikään katsomatta)
– miesten sarjassa (20 – 64 vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, 65 – 74 vuotiaat
– miesveteraanien sarjassa, 75 vuotiaat ja yli

– naisten sarjassa (20 – 64 vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, 65 – 74 vuotiaat
– naisveteraanien sarjassa, 75 vuotiaat ja yli

– alle 19-vuotiaiden poikien sarjassa
– alle19-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
– alle 15-vuotiaiden poikien sarjassa
– alle 15-vuotiaiden tyttöjen sarjassa
– alle 12 -vuotiaiden sarjassa (yhteinen sarja tytöille ja pojille).

Alle 19-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17, 16 vuotta täyttävät
Alle 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät
Alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja nuoremmat.

Aikuisten sarjoissa kilpailuvuonna ikärajan saavuttavat kuuluvat vuoden alusta alkaen kyseiseen sarjaan.

b) Joukkuemestaruuksista Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken
c) Perhesarjamestaruuksista
d) Seurajoukkuemestaruudesta (paras seura)
e) Piirien nuorten joukkuemestaruudesta (paras piiri)
f) Kaikusarjan joukkuemestaruudesta

Kilpailujen järjestelyolosuhteiden niin vaatiessa voi keskusjärjestön hallitus järjestäjien esityksestä rajoittaa osanottajamäärää.

2 § Kaikusarja
Kaikusarjassa on yksi henkilökohtainen sarja sukupuoleen ja ikään katsomatta.

Kaikusarjan kilpailualue rajataan omaksi alueeksi esim. puuoksien tms. merkkien avuin. Suosituksena kaikusarjan alueesta voidaan pitää vähintään 20 % SM-Pilkin kilpailualueen koosta. Alueen tulee myös olla riittävän syvä kaikupilkintään, joten alueen syvyyssuosituksena (mahdollisen rantaviivan lisäksi) voidaan pitää monipuolisesti noin 3–15 metrin syvyistä vettä, toki kisa-alueen sallimissa rajoissa. Kaikusarja-alue voi olla (eristettynä) omana osana SM-pilkkialuetta mutta voi yhtä lailla sijaita tästä erillään.

Kaikusarjassa kaikki elektroniset apuvälineet (mukaan lukien akkukairat) ovat lähtökohtaisesti sallittuja. Myös ahkion käyttö on kaikusarjassa sallittua.

Kaikusarjassa kilpaileva voi halutessaan hallita kahta vierekkäistä avantoa kerralla niin, että toinen on kaiulle ja toinen pilkkimiselle. Reikien tulee kuitenkin olla maksimissaan yksi (1) metri toisistaan.

Pilkkiminen ja reiän kairaaminen kymmentä (10) metriä lähemmäksi avantoa, jota joku toinen hallinnoi, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä.

Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa välittömästi takaisin avantoon.
Punnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.

Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella ei-punnitukseen-tuotavat kalat ennen kalojen seulalle vientiä.

Kaikusarjassa kilpailija saa muista sarjoista poiketen tuoda maksimissaan viisi ahventa seulalle ja punnitukseen.

Muutoin kuin yllä mainituilta osin kaikusarjan säännöt noudattavat SM-pilkin yleisiä sääntöjä.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön joukkuemestaruuksista kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:
– miesten joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
– miesveteraanien joukkuekilpailu (4 kilpailijaa/ joukkue)
– naisten joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– naisveteraanien joukkuekilpailu (3 kilpailijaa/ joukkue)
– nuorten joukkuekilpailu (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista

Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista. (Kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.) Mies- ja naisveteraanijoukkueisiin saa kuulua kilpailijoita kaikista veteraanisarjoista.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

Perhesarja: Perhejoukkueen tulee koostua 3-4 henkilöstä, niin että mukana on enintään kaksi huoltajaa ja 1-2 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävää tai nuorempaa lasta. Huoltajiksi hyväksytään vanhempien lisäksi myös isovanhemmat ja sisarukset. Sukulaisuussuhdetta katsotaan vastaavan myös avo- tai avioliiton myötä syntynyt sukulaisuus. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailun päätyttyä kilpailukorttinsa punnitsijoille tai kilpailun järjestäjien määräämään paikkaan (ns. O-kortit), muuten perhejoukkuetulosta ei hyväksytä. Perhesarjaan osallistuvat voivat osallistua myös henkilökohtaisiin sarjoihin, mutta ei kuitenkaan muihin joukkuesarjoihin.

Seurajoukkuemestaruus: seurajoukkuemestaruus ratkaistaan kunkin SVK:n seuran jäsenten yhteistuloksella.

Piirien nuorten joukkuemestaruus: mestaruus ratkaistaan kuhunkin SVK:n vapaa-ajankalastajien piiriin kuuluvien nuorten – eli henkilökohtaisissa sarjoissa alle 19v, alle 15v ja alle 12v kilpailevien – yhteistuloksella.

Kaikusarjan joukkuekilpailussa on yksi sarja, sukupuoleen ja ikään katsomatta. Yhdessä joukkueessa on 3 kilpailijaa. Joukkueiden tulee koostua henkilökohtaisen kaikusarjan kilpailijoista, jotka ovat SVK:n tai sen jäsenseuran jäseniä.

4 § Kilpailujoukkueet ja pelkästään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoittautumisen yhteydessä nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin joukkueisiin on tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Alle 12-vuotiaille saa olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa tarvittaessa antaa kairausapua, avustaa syötittämisessä, välinerikoissa, kalan irrottamisessa koukusta ja kalan lopettamisessa, mutta ei muuten fyysisesti osallistua tuettavan pilkkimiseen. Tukihenkilö voi osallistua oman sarjansa kilpailuun. Saaliskaloja ei saa antaa tai vaihtaa nuoren ja tukihenkilön – tai kenenkään muunkaan henkilön – välillä.

5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

6 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.
Kisa-alueeksi ja sallituiksi kulkureiteiksi (ellei järjestäjä toisin ohjeista) lasketaan aina virallisissa maanmittauslaitoksen kartoissa näkyvät sinisellä vesialueiksi merkityt kohdat, vaikka vedenpinta sattuisikin olemaan hetkellisesti niin matalalla, että kohta on kuivilla tai vaikka kohdan päällä olisi kelluva suolautta.

7 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä kilpailualueelle noin tuntia ennen kilpailun alkua suoritetun selostus- ja avajaistilaisuuden jälkeen lähtöluvan saatuaan. Varsinaisen kilpailun alkamis- ja päättymishetki osoitetaan selvällä merkillä. Kilpailijoiden on lopetettava kalastaminen päättymismerkkiin, jonka jälkeen heillä on tunti aikaa siirtyä merkitylle maalialueelle. Hyväksyttävän saaliskalan on oltava kokonaan ilmassa aina kun kilpailun loppumisen ilmoittava äänimerkki päättyy. Yliajalla saatu kala (joka on siis äänimerkin jälkeen vielä vedessä) vapautetaan välittömästi takaisin veteen, eikä sitä saa laittaa saalispussiin.
Myöhästyneiden kilpailijoiden saalista ei punnita. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on sallittu vain punnituspisteen kautta. Kilpailun järjestäjä on velvollinen järjestämään punnitusmahdollisuuden ennen kilpailun virallista päättymistä.

8 § Kilpailualue on selvästi merkittävä ja pilkkiminen tämän alueen ulkopuolella on kielletty. Varusteiden vieminen kilpailualueelle ennen kilpailua ja varusteiden jättäminen kilpailualueelle kilpailun jälkeen on kielletty. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. avantoon putoaminen tai koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa) tai jos kilpailija on sairautensa tai vammansa vuoksi tuomarineuvoston päätöksellä oikeutettu avustajan käyttöön. Avustetun kilpailijan suoritus hylätään, jos kilpailija avustuksen jälkeen ei pääse itse omin avuin maaliin siirtymäajan puitteissa. Tällöin kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa, mutta joukkuetta ei hylätä. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.

Nostokoukun antaminen kanssakilpailijalle on sallittu, mutta kalan nostossa ei saa avittaa. Kilpailijan on nostettava kalansa itse.

Avannon teko viittä (5) metriä lähemmäksi virallista hiihtolatua tai muuta siihen verrattavaa virallista uraa, esimerkiksi järjestäjän auraamaa kulku-uraa, on kielletty. Avannon teko (ellei toisin määrätä) 50 metriä lähemmäksi aurattuja tai merkittyjä jääteitä ja 10 metriä lähemmäksi virallisesti merkittyjä pyydyksiä on kielletty. Kiellon rikkoja on velvollinen, kilpailusta pois sulkemisen lisäksi, vaadittaessa maksamaan uuden tien aukaisemisen. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi avantoa, jossa joku toinen pilkkii, on kielletty. Edes kanssakilpailijan myöntämällä luvalla ei saa pilkkiä tätä säännöissä määriteltyä etäisyyttä lähempänä. Kiistatilanteessa kairaaminen tulee välittömästi keskeyttää siihen asti, kun etäisyys on luotettavasti mitattu (esim. kairaa tai mittanauhaa käyttäen). Pilkkijä hallitsee vain yhtä avantoa kerrallaan ja avantoja ei voi varata ennen eikä jälkeen pilkkimisen. Kilpailun aikana teräsuojaamatonta jääkairaa ei saa jättää lumelle tai jäälle makaamaan, vaan se on kairattava pilkkimisen ajaksi pystyyn. Reiän teon jälkeen kaira tai akkukaira on kairattava pystyyn pilkkijän välittömään läheisyyteen, enintään noin kahden metrin päähän.

SM-pilkin esikisa järjestetään tarvittaessa, mutta siten että varsinaisen kisan ja esikisan välillä on vähintään kuukausi aikaa. Järjestäjän niin katsoessa, esikisa voidaan jättää kokonaan pitämättä tai se voidaan pitää jo edeltävänä talvena. Kisa-alueella ei tule järjestää muita yleisiä pilkkikilpailuita samana talvena ennen SM-pilkkiä. SM-pilkin kisa-alue on täysin rauhoitettu (pilkkiminen ja avantojen teko) 14 vrk ennen varsinaista SM-pilkkiä. Kaikuluotainten käyttö (myös ehjän jään läpi tapahtuva luotaus) ja vedenalaisten kameroiden käyttö varsinaisella kisa-alueella on rauhoitusaikana kielletty. Myös niin kutsuttujen laikkujen teko jäälle rauhoitusaikana (esim. moottorikelkalla tai muutoin) on kielletty.
Kilpailualueen takaraja tulee olla lähdöstä maksimissaan 6 km päässä. Kilpailukartta tulee hyväksyttää SVK:n pilkkijaostolla hyvissä ajoin jo kisaa edeltävänä vuonna.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen keli-olosuhteiden niin vaatiessa ja jäätilanteen ja muiden turvallisuussyiden niin salliessa tekemään riittävästi aurattuja reittejä tai moottorikelkka-uria tasapuolisesti koko kilpailualueelle.
Järjestäjien toimesta kilpailualuetta on valvottava ja alueella olevat pyydykset on merkittävä. Lisäksi on suoritettava riittävä jäätiedustelu.

9 § Kaikuluotaimen, vedenalaisen kameran ja muiden vastaavien sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana, pois lukien valopilkit, GPS-paikantimet ja akkukairat. Valopilkissä valo tulee sijaita pilkissä, eikä lisälaitteena pilkin lisäksi. Akkukaira on sallittu kaikissa sarjoissa, pois lukien nuorten sarjat. Käyttö sallitaan kuitenkin alle 12-vuotiaiden sarjassa huoltajien käyttämänä. Kaikki akkukairat täytyy turvallisuussyistä olla apukahvalla varustettuja, akkukairat ilman apukahvaa ovat siis kiellettyjä. Akkukairan käyttäjä vastaa itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista.
Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. Akkukäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, eli uutta avantoa akkukairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta.  Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen aloittamista.

10 § 
Kilpailussa on jokaisella kilpailijalla oltava mukanaan jäänaskalit. Jokaisella kilpailuun osallistuvalla on oltava henkilökohtainen jääkaira. Alle 12 -vuotiailla jääkaira ei ole pakollinen. Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana kairan terän on oltava suojattuna. Kairan terän suojuksen voi kuitenkin siirtymisen jälkeen poistaa jo ennen aloitusmerkkiä, kilpailijan valittua aloituspaikkansa. Lopetusmerkin jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava uudelleen. Suojaamaton kaira on turvallisuussyistä kairattava pystyyn. Jäätä ei saa kuitenkaan lävistää ennen aloitusmerkkiä.

11 § Kilpailija saa käyttää vain yhtä (1) pilkkiä kerrallaan vedessä. Kiellettyjä ovat pilkit, joihin on kiinnitetty useampi kuin yksi (1) yksi- tai useampihaarainen koukku, poisluettuna tasapainopilkit, joissa sallitaan enintään kaksi (2) yksihaaraista kiintokoukkua ja rungon alapuolella oleva yksi- tai useampihaarainen irtokoukku, joka saa olla kiinnitettynä tasapainon vatsalenkkiin korkeintaan yhdellä renkaalla tai hakasella. Koukku ei saa olla kiinnitettynä pilkin ja vavan väliseen siimaan Lisäpainojen käyttö on sallittu, mutta painojen tulee sijaita koukun yläpuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Kaikki syötit ovat sallittuja, pois lukien kaikenlaisten taikina- sekä kalasyöttien käyttö, sekä liukenevalla liimalla tai muulla vastaavalla aineella toisiinsa kiinnitettyjen erillisten luonnonsyöttien tai muiden em. tavalla toisiinsa liitettyjen syöttien käyttö. Liimalla rakennettu värikoukku ja eri materiaaleista valmistettu jigi ja keinotoukka ovat sallittuja syöttejä. Kuolleelta kalalta poistettu silmä on myös sallittu syötti. Erillisen syötin on oltava pilkin koukkuun pujotettuna. Syöttien niputtaminen koukun varteen tai pilkkiin kuminauhan tms. avulla on kielletty. Syöttejä saa hajustaa. Houkuttimien ja hajusteiden kuten mäskin, ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana. Kilpailualueella on liikuttava jalan, kilpailuvälineiden kuljettamiseen voi käyttää pulkkaa/ahkiota. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteisille poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen, esim. potkurilla tai vastaavalla. Tällöin esimerkiksi potkurilla tai muilla apuvälinein liikkuva ei saa edetä kilpailualueella nopeinta jalankulkijaa nopeammin.

12 § Kilpailukalaksi hyväksytään vain ahven. Muut kalat on punnituspaikalla oltava erillään punnittavista kaloista. Järjestäjän on tuotava punnitusalueelle pressu tai muu paikka, jonka päällä kisaajat voivat tarkistaa kalansa ja erotella punnitukseen kelpaamattomat vääränlajiset kalat ennen kalojen seulalle vientiä. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita. Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Mitään kaloja ei saa jättää jäälle. Lain määräämät alamittaiset kalat tulee laittaa välittömästi takaisin avantoon. Muut kalat on tuotava erilliseen järjestäjän määräämään paikkaan tai laitettava välittömästi takaisin avantoon. Järjestäjä ei ole velvollinen palauttamaan punnittuja kaloja kilpailijalle mutta kilpailija voi pyytäessä saada omat kalat käyttöönsä. Punnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.

13 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, perhe- tai joukkuesarjojen kohdalla sama, jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.
Kilpailun järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että jokaista vaakaa kohden on vähintään kaksi seulaa ja riittävä määrä seulojia. Kaikkien kilpailijoiden kalat tulee seuloa ja sitä on myös valvottava.

14 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

16 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset, jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

17 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

18 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.