Pyydysten merkintä

Seisovien ja kiinteiden pyydysten merkintä on pakollista. Kalastuslain mukaan pyydykset on merkittävä niin, että ne ovat selvästi muiden vesillä liikkuvien havaittavissa. Vesiliikenteen käyttämillä alueilla pyydysten merkinnälle asetetaan tiukemmat vaatimukset kuin muilla vähemmän liikennöidyillä vesillä tai alueilla, joilla pyydysten ei katsota haittaavan liikennettä tai vesialueen muuta käyttöä. Eri pyydystyyppien merkinnälle on asetettu erilaiset vähimmäisvaatimukset.

Vesiliikennealueiden selvästi näkyvä merkki syvemmällä oleville pohja ja välivesipyydyksille.

Merkintä vesiliikennealueilla

Vesiliikenteen käyttämillä alueilla muut kuin pintapyydykset on merkittävä vähintään 1,2 metriä veden yläpuolelle ulottuvalla ja salkoon kiinnitetyllä neliön muotoisella lipulla, jonka sivun pituus on oltava vähintään 20 senttimetriä. Salossa tulee olla lisäksi heijastin.

Pintapyydyksen merkki on samanlainen, mutta siinä on oltava edellä kuvattuja lippuja kaksi päällekkäin asetettuina. Lipun väriä ei ole erikseen määrätty, muta sen tulee luonnollisesti olla helposti erottuva.

Yli kymmenen metriä pitkä pyydys on merkittävä merkillä molemmista päistään. Sen lisäksi pintapyydyksissä pitää olla vähintään 120 metrin välein välikoho.
Yleiskalastusoikeutta (onginta, pilkintä, silakan litkaus ja viehekalastus) ei saa harjoittaa viittäkymmentä metriä lähempänä troolia ja isorysää.

Vesiliikennealueiden selvästi näkyvä merkki pintapyydykselle, joka ulottuu lähemmäksi kuin 1,5 metriä veden pintaa.

Merkintä muilla vesialueilla

Muilla vesialueilla pyydysten merkiksi riittää vähintään 15 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuva koho tai vähintään 40 senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuva lippu, jonka lyhyin sivu on vähintään 15 senttimetriä.

Rapumerralle riittää pienempi, vähintään viisi senttimetriä veden pinnan yläpuolelle ulottuva koho. Pyydysten kohomerkit eivät saa olla väriltään läpinäkyviä.

Muilla kuin vesiliikennealueilla pyydyksen merkintään riittää koho tai pienikokoisempi lippu matalammassa salossa.

Jäältä kalastaminen
Jäätä kalastettaessa pyydys ja kalastamista varten tehdyt, halkaisijaltaan yli 40 senttimetrin avannot on merkittävä vähintään 1,2 metriä jään pinnasta ulottuvalla merkkisalolla, joka ei ole väriltään valkoinen.

Nimi ja yhteystiedot

Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohoon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen. Yhteystiedoksi kelpaa nimen ja puhelinnumeron tai postiosoitteen sijasta sähköpostiosoite tai muu yhteystieto, jonka avulla pyydyksen asettaja on tavoitettavissa.