Haukitehdas

Haukien asialla

Haukitehdas on kosteikko, joka tarjoaa erinomaiset olosuhteet haukien lisääntymiselle.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hankkeessa hauille luodaan uusia sekä kunnostetaan jo olemassa olevia lisääntymisalueita.

Kunnostamme

Teemme haukikosteikkoja, poistamme vaellusesteitä ja suoritamme erilaisia muita kunnostustoimia haukien lisääntymisolojen parantamiseksi.

Haluamme, että kaislikossa suhisee jatkossakin.

Neuvomme

Jos haluat auttaa haukia, me neuvomme, teemme kartta- ja maastotarkasteluja, autamme suunnittelun ja byrokratian eri vaiheissa, käytännön kunnostuksissa ja kaikissa muissa seikoissa kykymme mukaan. Saa kysyä.

Osallistumme

Voimme osallistua teidän vesiensuojelu- tai lintukosteikkoprojektiin tuomalla suunnittelupöytään haukiulottuvuuden ja rahoituksen tästä mahdollisesti aiheutuviin kuluihin. Enemmän samalla rahalla. Win-win.