Suutari

Suutari

Tinca tinca

Suutari on viiksekäs, melko nopeakasvuinen särkikalojen heimoon kuuluva kala, jota tavataan sekä makeasta että murtovedestä. Suutari kerääntyy alkukesällä matalille ja reheville kutupaikoille, joissa kutu alkaa veden lämpötilan ylitettyä 20 °C. Alkukesällä ennen kutua aktiivisimmillaan olevat, jopa 3­­-4 -kiloisiksi kasvavat suutarit tarjoavat haasteita kokeneellekin onkijalle. Kohon lähettyville ilmestyvät kuplat kertovat suutarin olevan lähellä syöttiä ja saavat onkijan pulssin nousemaan!

Suutari
Suutari on onkijoiden keskuudessa toivottu saalis. Kuva: Juha Ojaharju

Tuntomerkit
Yleissävyltään vihreänruskeaa, joskus pronssiin vivahtavaa erittäin pienisuomuista ja viiksekästä suutaria ei yleensä sekoiteta muihin särkikaloihin. Suutarin tummat evät ovat pyöreähköt ja erityisesti pyrstön tyvi on tanakka. Suutarin silmät ovat pienet ja usein varsinkin suuremmilla yksilöillä punaiset. Koiraan voi tunnistaa suurista vatsaevistä.

Ravinto
Vastakuoriutuneet suutarinpoikaset käyttävät ravintonaan eläinplanktonia ja siirtyvät noin 1-vuotiaana ruokailemaan myös hyönteisten toukilla. Suurempien yksilöiden ravinto koostuu hyönteisten toukista, kotiloista ja pienistä simpukoista, kuten hernesimpukoista. Onkijan kannattaa valita syötiksi esimerkiksi mato, maissi, kärpäsen toukka, surviaissääsken toukka tai leivänpala.

Levinneisyys ja elinympäristö
Lämpimässä vedessä viihtyvää suutaria on tavattu Suomessa aiemmin joissain Etelä- ja Lounais-Suomen rehevissä sisävesissä sekä rannikolla. Innokkaan istutustoiminnan ansiosta suutaria voi nykyisellään tavoittaa aina Pohjois-Savoa ja Keski-Pohjanmaata myöten. Vesien rehevöityminen ja osaltaan myös lämpenevä ilmasto on saattanut edesauttaa elinvoimaisten kantojen muodostumisessa, eikä suutarista pidetäkään enää istutuskantaa.

Kasvu
Noin viiden millin pituisina kuoriutuvat suutarit saavuttavat ensimmäisenä elinvuotenaan 2-8 sentin pituuden. Suuri vaihtelu selittyy veden lämpötilaeroilla. Jos kutu alkukesän viileydestä johtuen viivästyy, jää suutarinpoikasten ensimmäinen kasvukausi hyvin lyhyeksi. Erityisen kylminä kesinä voi käydä niin, että vain aniharva poikanen saavuttaa riittävän koon talvesta selviytymiseen. Suutari on särkikalaksi varsin nopeakasvuinen, ja saavuttaakin usein kolmen kilon painon. Suutarit elävät ainakin 15-20 –vuotiaiksi. SE-suutari on saatu verkolla Laitilasta ja se painoi 4,07 kiloa.