SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KESKUSJÄRJESTÖ (SVK)
– Kalassa hyvässä seurassa

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö edistää vastuullista vapaa-ajankalastusta, joka kestävällä tavalla ja monipuolisesti hyödyntää luontaisesti uusiutuvia kalakantoja.

Keskusjärjestö perustettiin vuonna 2000. Sen perustajia olivat Suomen Kalamiesten Keskusliitto ry, Suomen Metsästäjä- ja Kalastajaliitto ry ja Suomen Urheilukalastajain Liitto ry.

Keskusjärjestö
– osallistuu kalavesien ja kalakantojen hoitoon esimerkiksi kutualueita kunnostamalla sekä kouluttamalla vapaa-ajankalastajia ja toimimalla kalastusalueissa,
– ylläpitää ja kehittää vapaa-ajankalastusta neuvomalla alan harrastajia, julkaisemalla kalastukseen ja kalankäsittelyyn liittyviä oppaita ja järjestämällä kilpailuja,
– lisää nuorten kalastusharrastusta laajoilla kampanjoilla ja seurojen kerhotoiminnalla,
– edistää vapaa-ajankalastusta kalastushallinnossa ja muussa päätöksenteossa sekä
– toimii vapaa-ajankalastajien kansainvälisissä järjestöissä.

Mukaan toimintaan
Mukaan keskusjärjestön toimintaan pääsee liittymällä jäseneksi johonkin sen 490 kala-, erä- tai urheilukalastusseurasta. Jäseniä keskusjärjestön seuroissa on yhteensä noin 36 000.
Mukaan toimintaan voi tulla myös liittymällä suoraan SVK:n jäseneksi

Seurat kuuluvat keskusjärjestöön alueellisten vapaa-ajankalastajapiirien kautta. Piirit edistävät alueellaan vapaa-ajankalastusta, valitsevat edustajat keskusjärjestön kokouksiin ja huolehtivat seurojensa yhteistyöstä. Keskusjärjestön jäseninä on 13 vapaa-ajankalastajapiiriä.

Keskusjärjestön ylin päättävä elin on vuosikokous ja toimintaa johtaa hallitus. Hallituksen apuna toimivat kala- ja ympäristötoimikunta, nuoriso- ja perhetoimikunta, kilpailutoimikunta, viestintätoimikunta ja matkailutoimikunta. Toimikunnat >>