SM-RAUTUPILKINNÄN SÄÄNNÖT

SM-RAUTUPILKINNÄN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Suomen rautupilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen. Suomen rautupilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) henkilökohtaisista mestaruuksista
– miesten sarjassa
– naisten sarjassa
– alle 19-vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat)
Alle 12-vuotiaille saa olla tukihenkilö. Tukihenkilö saa tarvittaessa antaa kairausapua, avustaa syötittämisessä, välinerikoissa, kalan irrottamisessa koukusta ja kalan lopettamisessa, mutta ei muuten fyysisesti osallistua tuettavan pilkkimiseen.

b) joukkuemestaruudesta kolme (3) henkisin joukkuein. Joukkueeseen voi kuulua kilpailijoita kaikista sarjoista mutta kaikkien joukkueen jäsenten on osallistuttava myös henkilökohtaiseen kilpailuun.
Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailukorttinsa punnitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

2 § Kilpailukala rautupilkinnässä on rautu. Järjestäjän tulee noudattaa lakisääteisiä alamittarajoja. Muut kalat on oltava erillään punnittavista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

4 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaikaa on ½ tuntia (meno) ja ½ tuntia (paluu) jonka kuluessa tulee olla merkityllä maalialueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Hyväksyttävän saaliskalan on oltava kokonaan ilmassa aina kun kilpailun loppumisen ilmoittava äänimerkki päättyy. Yliajalla saatu kala (joka on siis äänimerkin jälkeen vielä vedessä) vapautetaan välittömästi takaisin veteen, eikä sitä saa laittaa saalispussiin.
Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

Kilpailualueella pilkkiminen ja avantojen teko kolmen (3) vuorokauden (alkaen klo 00:00) aikana kilpailun alkamiseen saakka on kielletty.

5 § Kaikuluotaimen (myös ehjän jään läpi tapahtuva luotaus), vedenalaisen kameran ja muiden vastaavien sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty kilpailun aikana sekä kilpailua edeltävän harjoittelukiellon aikana, pois lukien valopilkit, GPS-paikantimet ja akkukairat. Valopilkissä valo tulee sijaita pilkissä, eikä lisälaitteena pilkin lisäksi.
Akkukaira on sallittu kaikissa sarjoissa, pois lukien nuorten sarjat. Käyttö sallitaan kuitenkin alle 12-vuotiaiden sarjassa huoltajien käyttämänä. Kaikki akkukairat täytyy turvallisuussyistä olla apukahvalla varustettuja, akkukairat ilman apukahvaa ovat siis kiellettyjä. Akkukairan käyttäjä vastaa itselle tai toiselle aiheutetuista vahingoista.
Puhelimen tekstiviesti- ja puheominaisuutta saa käyttää vain hätätilanteessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon. Tuomarineuvosto voi kuitenkin vamman tai sairauden vuoksi antaa luvan akkuporakonekäyttöisen kairan käyttöön myös muissa sarjoissa. Lääkärintodistusta ei tarvitse enää esittää. Akkukäyttöisellä kairalla saa kairata vain yhden avannon kerrallaan, eli uutta avantoa akkukairalla ei saa tehdä ennen kuin kilpailija on itse pilkkinyt kairaamastaan avannosta. Reiän teon jälkeen kaira tai akkukaira on kairattava pystyyn pilkkijän välittömään läheisyyteen, enintään noin kahden metrin päähän. Akkukairassa ei saa turvallisuussyistä olla akku kiinnitettynä siirtymävaiheissa eikä ennen tai jälkeen kisan; akun saa kytkeä kairaan vasta ensimmäiselle pilkkipaikalle saapuessa. Akku täytyy irrottaa kairasta heti kisan päätyttyä, ennen siirtymävaiheen aloittamista.

6 § Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja, kalan mätiä ja hyönteisiä sekä hajustettua syöttitahnaa. Kaloja ja kalanpaloja ei saa käyttää syötteinä. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty. Syötin on oltava pilkin koukkuun pujotettuna. Syöttien niputtaminen koukun varteen tai pilkkiin kuminauhan tms. avulla on kielletty (pois lukien kalan mäti).

7 §
 Kilpailuvälineinä saa käyttää yhtä vapaa kerrallaan. Siimassa saa olla vain yksi koukulla varustettu viehe ja syötti. Lisäperukkeiden käyttö on kielletty. Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan välineet ja varusteet ennen kilpailua tai sen aikana. Nostokoukun käyttö on sallittu. Jos kahden tai useamman kilpailijan siimat sotkeutuvat kalaa väsyttäessä ja kala saadaan ylös, kuuluu kala kilpailijalle, jonka vieheeseen se on tarttunut. Toisen kilpailijan avustaminen kilpailutilanteessa kilpailun aikana on kielletty, paitsi hätätilanteissa (esim. avantoon putoaminen tai koukun tarttuminen ihoon, tai äkillisissä sairaustapauksissa) tai jos kilpailija on sairautensa tai vammansa vuoksi tuomarineuvoston päätöksellä oikeutettu avustajan käyttöön. Avustetun kilpailijan suoritus hylätään, jos kilpailija avustuksen jälkeen ei pääse itse omin avuin maaliin siirtymäajan puitteissa. Tällöin kilpailijan tulosta ei huomioida joukkuetulosta laskiessa, mutta joukkuetta ei hylätä. Kilpailijan on nostettava kalansa itse. Jokainen kantaa/kuljettaa kaikki omat tavaransa itse. Repun nostaminen toisen selkään on kuitenkin sallittu.

8 § Saaliskala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita. Punnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.

9 § 
Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

10 § Kilpailijoilla on oltava mukanaan jäänaskalit. Avannon teko viittä (5) metriä lähemmäksi virallista hiihtolatua tai muuta siihen verrattavaa virallista uraa, esimerkiksi järjestäjän auraamaa kulku-uraa, on kielletty. Avannon teko 10 metriä lähemmäksi virallisesti merkittyjä pyydyksiä on niin ikään kielletty. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa on kielletty. Pilkkimisen ajaksi jääkairaa on kairattava pystyyn.
Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.
Turvallisuussyistä kairaa, jonka terä ei ole suojattu, ei saa säilyttää jäällä poikittain, vaan sitä tulee pitää kädessä tai se tulee kairata jäähän siten, että kaira pysyy pystyssä (enintään 10 cm syvyyteen). Jään läpi ei saa kairata ennen aloitusmerkkiä.

11 § 
Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

12 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

13 § 
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

14 § 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

15 § 
Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.