SM-KILPAONGINNAN MAAJOUKKUEKARSINTOJEN SÄÄNNÖT

SM-KILPAONGINNAN MAAJOUKKUEKARSINTOJEN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kilpailut ovat avoimet kaikille Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseurojen jäsenille. Kaikilla SVK:n jäsenillä tai sen seurojen jäsenillä, joilla on oikeus osallistua FIPsin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti johonkin FIPS:n järjestämään kilpailuun, on oikeus osallistua tähän kilpailuun järjestettävään karsintakilpailuun.

2 §
 Maajoukkuekarsinnat järjestetään loppukilpailusarjana, kahtena erillisenä viikonloppuna.
Karsinnat järjestetään touko-lokakuussa kaksipäiväisinä, kumpanakin päivänä on yksi neljän (4) tunnin mittainen osakilpailu.
Tuloksissa huomioidaan kaikki neljä (4) osakilpailua. Harjoittelu kilpailualueella kilpailua edeltävänä vuorokauden (yleensä perjantai, alkaen klo 00:00) aikana kilpailun alkamiseen saakka on kielletty. Harjoittelukielto koskee kilpailualuetta ja sen välitöntä läheisyyttä (vähintään 100 m kilpailualueen rajoista).

Karsintakilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä koottava osallistumismaksu kattaa kaikki osakilpailut.
Kilpailussa on yksi (1) sarja, jonka perusteella sijoitukset ratkaistaan.
MM- ja EM-kilpailujen joukkueiden koostumus on viisi (5) kilpailijaa ja yksi (1) varakilpailija, joka ei kilpaile ensimmäisenä kisapäivänä, ellei joku varsinaisista kilpailijoista ole estynyt kilpailemasta esim. sairauden johdosta. Varakilpailija korvaa toisena kisapäivänä ensimmäisenä kisapäivänä heikoiten menestyneen kilpailijan, ellei joukkue päätä muuta yksimielisesti. Karsintakilpailun tulosten perusteella kaksitoista (12) parasta on oikeutettuja valitsemaan karsintakilpailun mukaisessa sijoitusjärjestyksessä osallistuvatko MM- (5+1) vai EM-kilpailuun (5+1).

Naisista viisi (5) parasta muodostavat naisten joukkueen ja kuudes (6.) on oikeutettu varakilpailijan paikkaan.
Veteraaneista ja masterseista neljä (4) parasta muodostavat veteraanien ja mastersien joukkueet ja viides (5.) on oikeutettu varakilpailijan paikkaan. Nuorten joukkueet, neljä kilpailijaa ja varakilpailija / ikäluokka (4+1) tullaan lähettämään, jos nuoria saadaan riittävästi karsintakilpailuihin. Joukkueiden jäsenet voivat koostua nais- ja/tai mieskilpailijoista FIPSin sääntöjen mukaisesti. Kaikkien joukkueiden varakilpailija kilpailee toisena päivänä samalla periaatteella kuin MM- ja EM-joukkueiden varakilpailija.

Tulosten paremmuusjärjestyksen mukaan on onkijan ilmoitettava onkijaoston antamaan päivään mennessä valintansa ja halukkuutensa osallistumiseen joukkueeseen. Jos vahvistetusta joukkueesta joku kilpailija jää pois joukkueesta vähintään 2 kuukautta ennen ensimmäistä kilpailupäivää, täytetään hänen paikkansa karsintakilpailun mukaisessa järjestyksessä seuraavalla henkilöllä. 2 kuukautta lähempää kilpailua tapahtuvien poisjääntien osalta joukkue voi itse päättää täydentääkö se joukkuetta vai lähteekö se kilpailuun ilman varakilpailijaa.

Karsintaan osallistuvien veteraanien, mastereiden, naisten, naisveteraanien ja nuorten on ilmoitettava ilmoittautumisen yhteydessä ensisijainen ja toissijainen joukkuepaikka, jota he tavoittelevat. Mikäli kilpailija saavuttaa ensisijaisen joukkuepaikan, on hänen otettava se vastaan. Samalla hän menettää oikeuden toissijaiseen joukkueeseen, mikäli tämä joukkueet saadaan täyteen karsintaan osallistuneista kilpailijoista. Jos kilpailija ei saavuta ensisijaista joukkuepaikkaa ja toissijaiset joukkuepaikat eivät täyty sen joukkueen ensisijaisista karsijoista, on hän oikeutettu paremmuusjärjestyksen mukaan toissijaiseen joukkueeseen. Jos ensisijaista joukkuetta ei lähetetä SVK:n tukemana, voi kilpailija niin halutessaan muuttaa ensisijaisen joukkuepaikan toissijaiseksi ja valinta tapahtuu paremmuusjärjestyksen mukaisesti.

SVK tukee taloudellisesti enintään viittä kilpaonkijoukkuetta kalenterivuoden aikana sisältäen myös SM-kilpailujen yhteydessä karsittavan seurajoukkueen. Tukeen oikeutetut joukkueet valikoituvat karsintakilpailuun osallistuvien karsintakilpailijoiden suhteellisen määrän mukaisesti erillisessä muistiossa määritetyllä tavalla.

3 § Ennen jokaista osakilpailijat arvotaan sektoreihin (lohkoihin), joiden maksimi onkijamäärä on 13 henkilöä/ sektori. Tästä voidaan poiketa onkijaoston päätöksellä olosuhteiden tai tasapuolisuuden niin vaatiessa. Molemmat saman viikonlopun karsintakilpailut ongitaan samalla sektorimäärällä, vaikka useampiakin kilpailijoita keskeyttäisikin ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen. Kussakin sektorissa kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Kunkin sektorin voittaja saa yhden (1) pisteen, toiseksi tullut kaksi (2) pistettä jne. Mikäli samalla sektorilla useammalla kilpailijalla on saman painoinen saalis tai jäävät saaliitta, sijalukupisteet jaetaan.
Karsinnan voittaa se, jonka kaikkien neljän (4) osakilpailujen pisteiden summa on pienin. Jos pisteiden summa on useammalla kilpailijalla sama, paremmuuden ratkaisee osakilpailusaaliiden yhteispaino. Jos yhteispainokin on sama, paremmuuden ratkaisee suurin yksittäinen osakilpailusaalis. Osakilpailusaaliiden ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

4 § Kilpailijan tulee ilmoittautua sekä ennakkoon että kilpailupaikalla kutsussa mainittuna ilmoittautumisaikana. Kilpailija, joka ei silloin ole ilmoittautunut, ei voi vaatia oikeutta kilpailuun osallistumisesta.
Kutsussa selvitetään kilpailua koskevat yksityiskohdat: Kilpailupaikat, aikataulut ja mahdolliset kilpailua koskevat rajoitukset sekä osanottomaksun suuruus.

5 § Kilpailijan on pysyttävä arvonnassa saamallaan paikalla koko osakilpailun ajan. Onginta on suoritettava omalta rajatulta kilpailupaikalta. Kilpailupaikalle ei kilpailun aikana saa mennä muut kuin kilpailija tai valvoja (tarvittaessa). Kilpailijalta on sähköisten apuvälineiden (esim. puhelin ja luotainlaitteet) käyttö kilpailun aikana kielletty. Kilpailijalle saa kilpailun aikana antaa vain suullisia neuvoja. Kilpailijalle ei saa kilpailun aikana viedä mitään ilman valvojan hyväksyntää. Maajoukkueiden karsintakilpailuissa sama kilpailija voi saada vain 1 reunapaikan / karsintakilpailusarja.

6 § Kilpailija saa siirtyä arvonnan jälkeen kilpailupaikkansa taakse. Kilpailupaikalle siirrytään ja valmistelut aloitetaan samanaikaisesti järjestäjän annettua siihen luvan. Valmisteluaikana (vähintään 2 tuntia) kilpailija saa suorittaa onkipaikan luotaamisen, houkutinaineen valmistuksen ja muut kilpailun vaatimat esivalmistelut. Kahlaaminen on kielletty. Haavia saa käyttää ainoastaan tartutetun kalan ylösnostoon. Lavetin käyttö on sallittu, mutta sen takimmaiset jalat on oltava kiinteällä maalla.

7 § Kilpailu aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkkiin. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen tai myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen, kalojen houkuttelu sekä kaikki välineiden käsittely kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut enintään viisi (5) tuntia. Kilpailun tuomarineuvosto määrittää keskeytyksen keston ja kilpailun loppumisajankohdan tilanteen kokonaisarvion perusteella huomioiden kyseisen osakilpailun pituuden ja kilpailupäivän kokonaisaikataulun.
Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella. Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä järjestyksessä ja ajassa.

8 § Teleskooppivavan, jatkopalavavan, normaalin kelaongen ja bologneesivavan käyttö on sallittu. Kelalla varustetun ongen käyttäjillä tulee olla mukanaan tosite suoritetusta valtakunnallisesta kalastonhoitomaksusta (Kalastuskortti). Järjestäjän oikeus on tarkastaa nämä tositteet. Järjestäjän velvollisuus on hankkia luvat vesialueeseen.

Vedessä saa olla kerrallaan vain yksi (1) yksihaaraisella koukulla, painoilla ja koholla varustettu onki. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa saa painoista 10 % olla pohjalla kuitenkin siten, että onkilaite pystyy vapaaksi laskettaessa kulkemaan virran tai tuulen viemänä.

Vavan maksimipituus on 13 metriä miesten sarjassa ja 11,5 metriä naisten sarjassa.

9 § Syötteinä saa käyttää matoa, toukkaa, hyönteistä, siemeniä tms. luonnollista syöttiä, poisluettuina kalat ja kalanpalat. Loiste- tai keinotekoisella massalla päällystetyt koukut, mormuskat ja keinotekoiset syötit ovat kiellettyjä.

10 § Houkutinaineen ja syöttien käyttö kalojen houkuttelemiseksi on sallittu. Houkutinaineen enimmäismäärä on 20 litraa, sisältäen kaikki kasviperäiset houkuttimet ja kasviperäiset syötit (mäski, jyvät, siemenet) sekä ”leamit” tai muut maa-ainekset. Houkutinaineen määrä mitataan kasteltuna, eikä sitä saa puristaa kasaan tilavuuden pienentämiseksi. Syöttikiintiöön lasketaan kaikki eläinperäiset syötit ja niiden enimmäismäärä on 2,5 litraa, josta enintään 0,5 litraa matoja ja 0,5 litraa jokereita. Surviaisia saa käyttää vain koukkusyöttinä ja niiden sallittu enimmäismäärä on FIPSed:n virallinen surviaismitta tai kaksi (2) perinteistä kärpästoukkapurkillista. Sallitut määrät ovat eräkohtaisia. Suositellaan että järjestäjät suorittavat syöttimäärän tarkastuksen noin puolen tunnin kuluttua valmisteluajan alettua. Tarkastuksen helpottamiseksi kilpailijoita suositellaan käyttämään virallisia tai tietyn tilavuuden omaavia syöttiastioita. Vajaa syöttiastia lasketaan syöttitarkastuksessa täydeksi mitalliseksi syöttejä. Surviaisten on ehdottomasti oltava tarkastusta varten edellä mainituissa mitta-astioissa. Ennen varsinaisen kilpailun alkua on kymmenen (10) minuutin mittainen ennakkohoukutteluaika, jonka aikana käsin tehtyjen houkutinainepallojen koko on vapaa.

Kalojen houkuttelu on sallittu käsin, ritsalla kaksin käsin, parttikuppia tai heittoputkea käyttäen. Parttikuppia käytettäessä saa veden päällä olla vain yksi vapa kerrallaan. Kärkeen kiinnitettävän pienen parttikupin (ns. pole pot) käyttö on sallittua.

Varsinaisen kilpailun aikana saa käyttää vain kevyttä houkuttelutapaa, jolloin ritsalla ammuttavat sekä heitettävät houkutinainepallot tulee tehdä vain yhdellä kädellä. Tällöin palloa ei saa tehdä painamalla houkutinainetta esim. reittä tai ämpärin kylkeä vasten. Parttikuppien pallot saa puristaa kasaan kisan aikana myös kahdella kädellä, kunhan mäski otetaan paljusta yhdellä kädellä. Kevyen houkuttelutavan palloja ei saa tehdä valmiiksi ennen kilpailun aloitussignaalia.

Houkuttelu on sallittu vain oman kilpailupaikan alueella. Kilpailun aikana käyttämättä jäänyttä houkutinainetta ei saa heittää veteen vaan se on toimitettava järjestäjien osoittamaan paikkaan.

11 §
 Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki kalat, joiden pyyntiä laki ei muutoin kiellä. Saaliskalat on säilytettävä joko elävinä sumpussa, tai tapettuina puhtaassa kuivassa pussissa tai astiassa. Sumpun kokonaispituus tulee olla vähintään 3,5 metriä. Veden, hiekan yms. aineen lisääminen saaliskalojen joukkoon on kielletty. Kalan kuollessa sumppuun on se otettava pois ja laitettava puhtaaseen pussiin. Muualta kuin suusta kiinnittynyt kala hyväksytään saaliskalaksi, mikäli sitä ei ole tahallisesti kiinnitetty koukkuun ulkopuolelta. Kilpailuun hyväksyttävän kalan tulee pysyä kilpailijan kilpailupaikan rajojen sisäpuolella väsytyksen ajan. Kilpailuun hyväksyttävä kala saa käydä vieressä olevan kilpailijan puolella väsytyksen aikana, muttei saa takertua toisen kilpailijan siimaan. Tällöin kyseinen kala hylätään. Mikäli (elävät) kalat punnituksen jälkeen palautetaan takaisin vesistöön, tulee punnitukset hoitaa ripeästi, saaliskalojen selviytymismahdollisuutta maksimoiden. Kilpailujärjestäjän tulee huolehtia siitä, että punnituspiste voidaan jouhevasti siirtää onkipaikkojen välillä. Näin minimoidaan saaliin ”kuivalla olo”.

12 § Merkityllä kilpailualueella onkiminen on kielletty kilpailupäivänä ennen kilpailun alkua. Onkijaoston päätöksellä rauhoitusaika voi olla pidempikin.
Kilpailun järjestäjällä on mahdollisuus merkitä kilpailualueelle harjoittelualue jossa kaikkien kilpailuun osallistuvien on mahdollisuus harjoitella.  Alue tulee olla riittävän suuri, jotta kaikki halukkaat mahtuvat harjoittelemaan (10m / kilpailija). Vaihtoehtoisesti järjestäjällä on oikeus arpoa harjoittelupaikat kilpailualueelle (tämä edellyttää paikkojen numerointia). Toimenpiteet tulee tehdä viimeistään kolme (3) päivää ennen karsintakilpailua (jos järjestäjä aikoo niitä tehdä) ja ne on hyväksytettävä onkijaostolla.

13 § Kilpailun tuomarineuvostoon kuuluu 3 henkilöä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön onkijaosto nimeää edustajansa loppukilpailun tuomarineuvostoon. Toisen tuomarineuvoston jäsenen nimeää kilpailun järjestäjä keskuudestaan. Nämä 2 tuomarineuvoston jäsentä valitsevat yhden kilpailijoista kolmanneksi tuomarineuvoston jäseneksi.

Kilpailua koskevat vastalauseet on jätettävä kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluttua punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiassa tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Tuomarineuvoston jäsenet voivat osallistua kilpailuun. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

14 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän / tuomarineuvoston ennen kilpailua antamia määräyksiä.