Kalojen pyyntirajoitukset

Pyyntimitat vapaa-ajankalastuksessa

alastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja.

Harjus:
– sisävesissä vähintään 35 cm
– leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella vähintään 30 cm
– meressä rauhoitettu kokonaan

Järvilohi
– vähintään 60 cm, rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Kuha
– vähintään 42 cm

Lohi
– vähintään 60 cm, leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm

Nieriä
– rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella
– muualla Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm
– Inarinjärvessä vähintään 45 cm

Taimen
rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välissä sisävesissä, leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm
rasvaevällinen taimen rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ja kaikilla merialueilla
– taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Kalastuskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen:
– lohia 2 kpl / kalastaja / vrk
– rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk
– Huom! merialueella voi olla tätä tiukempia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia EU-lainsäädännöstä johtuen.

Rauhoitukset ja rauhoitusajat

Ankerias
– Merialueella rauhoitettu ympäri vuoden
– Sisävesissä 1.8.-30.6.

Taimen
– rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64°00 N leveyspiirin eteläpuolella ja kaikilla merialueilla, ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen
– rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Lohi
– joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Järvilohi
– rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä.
– rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu 1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.
– rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Nieriä
– rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella
– muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Harjus
– rauhoitettu kokonaan meressä leveyspiirin
– 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.

Siika
– mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Nahkiainen
– 1.4.-15.8.

Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu
– 1.11.-21.7. klo 12

Rauhoitusajat ja pyyntimitat

Merilohen uistelun säännöt 2024

Kaudella 2024 lohen kalastuksessa merellä ei ole aikarajoitusta ja saaliksi saa ottaa yhden rasvaeväleikatun lohen / kalastaja/vrk. Sääntö on sama Itämeren pääaltaalta aina Merenkurkkuun asti. Poikkeuksina ovat Suomenlahti, jossa kalastetaan koko vuoden kansallisin säädöksin (2 lohta/ kalastaja/vrk) ja Merenkurkusta pohjoiseen olevan alue ns. 4 merimailin rajan sisäpuolella 1.5.-31.8. välisenä aikana (pyyntiruutu 31, 2 lohta/kalastaja/vrk). Näillä alueilla voi ottaa saaliiksi myös rasvaevällisiä lohia.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut, että Suomi ei saa poikkeusta lohen tieteelliseen vapaa-ajankalastukseen (uistelu), jossa evällisiä lohia olisi voitu ottaa saaliksi Pohjanlahdella ja Ahvenanmerellä 27.5. jälkeisenä ajankohtana. Asiasta ei ole satu päätöstä kaupallisen kalastuksen osalta.
MMM tiedote aiheesta

SVK suosittaa uistelijoita Pohjanlahden ja Ahvenanmeren alueilla varustautumaan asiamukaisin vapautusvälinein ja koukuttamaan vieheet siten, että vauriot palautettavalle lohille olisivat mahdollisimman vähäiset.

EU:n pyyntiruudut Itämerellä.