SVK:N VETOUISTELUMESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT

SVK:N VETOUISTELUMESTARUUSKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kilpailun nimi on Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vetouistelumestaruuskilpailu.

2 § 
Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtuuttama jäsenjärjestö.

3 § Kilpailu on avoin kaikille lajin harrastajille, mutta mestaruuden voivat voittaa vain SVK:n jäsenet (seura- ja/tai suorajäsenet). Kilpailu käydään venekunnittain. Veneessä voi olla enintään kaksi (2) henkilöä.

4 § 
Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen SVK:n mestaruus ja kolmesta venekunnasta koostuva SVK:n seurojen välinen joukkuemestaruus.
Lisäksi ratkaistaan Vuoden uistelija. Tittelin ja kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuun se venekunta, jonka SM-heiton ja SVK:n mestaruusvetouistelun sijoituspisteet ovat pienimmät. Voittaakseen venekunnan tulee siis osallistua molempiin kisoihin. Tasatuloksen sattuessa voittajan ratkaisee saaliskalojen yhteispaino. Kiertopalkinto katkee – eli voittaja saa sen pitää – viidestä hajakiinnityksestä tai kolmesta peräkkäisestä kiinnityksestä. Mahdollisesta kiertopalkinnon kaiverruksesta vastaa venekunta itse. Kiertopalkinnon voittanut venekunta vastaavat siitä, että palkinto löytää tiensä seuraavan vuoden kisan palkintotilaisuuteen.

5 § 
Kilpailussa noudetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Lisänä voi olla järjestäjien esittämiä ja uistelujaoston hyväksymiä paikallisia ohjeita. (katso 10 § ja 12 §)

6 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

7 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

8 § Kilpailijakokous pidetään 15 minuuttia ennen siirtymäajan alkua ja siihen osallistuminen on pakollinen jokaiselle venekunnalle.

9 § Jokaisella 18-64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Järjestäjät velvoitetaan tämä tarkastamaan.

10 § 
Kilpailuaika on 6-8 tuntia järjestäjän päätöksen mukaan. Ennen ja jälkeen kilpailun on ½ tuntia siirtymäaikaa.

11 § Kalastus tapahtuu moottorivetouisteluna. Vain vetouistelu on sallittu. Vieheiden heittäminen on kielletty.

12 § 
Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, kirjolohi, kuha, siika ja säyne. Punnittavien kalojen tulee täyttää lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko. alamitat. Ahvenen alamitta on vähintään 20 cm, hauen alamitta 40 cm, ja muilla kaloilla 41 cm (kuha kuitenkin vähintään 42cm). Kilpailukalat ja lajikohtaiset pistekertoimet määrätään vesistökohtaisesti ja ne on ilmoitettava kilpailukutsussa.

13 § Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun järjestäjän toimesta. Saaliskalat tulee tainnuttaa ja verestää välittömästi. Kalat tulee säilyttää veneessä mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.

14 § Kilpailuparemmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painosta, kertoimella korjattujen pisteiden summana. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus suurimman yksittäisen kalan antamien pisteiden perusteella ja tämän jälkeen arvalla.

15 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 4-8 maks. kymmenen (10) vapaa kerrallaan pyynnissä. Vapamäärä ratkaistaan kilpailukohtaisesti ja se tulee ilmoittaa kutsussa. Kutakin vapaa kohden hyväksytään yksi viehe/ perho. Plaanarien ja muiden lain sallimien apuvälineiden käyttö on sallittu. Täkyraksin käyttö luonnollisen syötin kera on kielletty, mutta keinotekoisella vieheellä varustettuna sallittu. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet.
Kisan ajaksi suositellaan pelastusliivien tai muun kelluntavarusteen käyttöä.

16 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on kiinnitettävä veneen vasemmalle puolelle selvästi näkyville.

17 § Kilpailijoille jaetaan ennen kilpailua kilpailualueen kartat ja kilpailusäännöt, joihin venekuntien tulee tutustua.

18 § Kilpailijat eivät saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista venekuntaa, paitsi lähtöalueella, rantauduttaessa sekä hätätilanteessa.

19 § 
Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesilläliikkujia tai ranta-asukkaita. Selvästi merkityt pyydykset tulee väistää 50 metrin etäisyydeltä.

20 § 
Venekunta on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.

21 § 
Järjestäjien määräämä osanottomaksu maksetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirroissa tulee ilmetä venekunnan nimet ja seura sekä piiri. Jälki- ilmoittautumisesta voidaan periä lisämaksu.

22 § Kilpailuista taltioitua äänite- ja kuvamateriaalia saa tallentaja käyttää kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

23 § Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo eikä sen päätöksestä voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset, jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

24 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää SVK:n uistelujaosto.

25 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.