SM-SOUTU-UISTELUN SÄÄNNÖT

SM-SOUTU-UISTELUN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kilpailun nimi on Suomenmestaruus soutu-uistelukilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtuuttama jäsenjärjestö.

3 § 
Kilpailu on avoin kaikille Suomessa asuville alan harrastajille.

4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus, joka voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.

5 § Kilpailussa noudatetaan näitä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Lisänä saattaa olla järjestäjien esittämiä ja uistelujaoksen hyväksymiä paikallisia ohjeita. (Ks. 13 § ja 16 §)

6 § SVK:n hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

7 § Kilpailu koostuu yhdestä loppukilpailusta.

8 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

9 § Kilpailijakokous pidetään 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

10 § Jokaisella 18-64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu. Järjestäjät velvoitetaan tämä tarkastamaan.

11 § 
Kilpailuaika voi vaihdella järjestäjien esityksestä vuosittain.

12 § Kalastus tapahtuu soutaen vetouisteluna. Viehettä ei saa heittää, vaan se tulee laskea veteen. Takilan käyttö on kielletty.

13 § Kilpailukaloiksi hyväksytään hauki, ahven, kuha, kirjolohi, siika ja säyne. Punnittavien kalojen tulee täyttää lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko. alamitat. Ahvenen alamitta on vähintään 20 cm, hauen alamitta 40 cm ja muilla kaloilla 41 cm (kuha kuitenkin vähintään 42cm). Kilpailukalat ja lajikohtaiset pistekertoimet määrätään vesistökohtaisesti ja ne on ilmoitettava kilpailukutsussa.

14 § Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun järjestäjän toimesta. Saaliskalat tulee tainnuttaa ja verestää välittömästi. Kalat tulee säilyttää veneessä mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.

15 § 
Kilpailuparemmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painosta, kertoimella korjattujen pisteiden summana. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan paremmuus suurimman yksittäisen kalan antamien pisteiden perusteella ja tämän jälkeen arvalla.

16 § Venekunta saa käyttää kilpailussa 2-4 vapaa kerrallaan pyynnissä. Vapamäärä määrätään kilpailukohtaisesti ja se tulee ilmoittaa kutsussa. Kutakin vapaa kohden hyväksytään yksi viehe tai perho. Täkyraksin käyttö luonnollisen syötin kera on kielletty, mutta keinotekoisella vieheellä varustettuna sallittu. Ns. pikkuplaanarien käyttö ratkaistaan kilpailukohtaisesti. Kilpailun järjestäjällä on oikeus tarkastaa kilpailuveneet.
Kisan ajaksi suositellaan pelastusliivien tai muun kelluntavarusteen käyttöä.

17 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on kiinnitettävä veneen vasemmalle puolelle selvästi näkyville.

18 § Kilpailijoille jaetaan ennen kilpailua kilpailualueen kartat ja kilpailusäännöt, joihin venekunnan tulee tutustua.

19 § Kilpailijat eivät saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista venekuntaa, paitsi lähtöalueella, rantauduttaessa sekä hätätilanteessa.

20 § Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toista kilpailijaa, eikä muita vesillä liikkujia sekä ranta-asukkaita. Selvästi merkityt pyydykset tulee väistää 50 metrin etäisyydeltä.

21 § Venekunta on vastuussa siitä, että kilpailukortit palautetaan kilpailun päätyttyä järjestäjille. Kortin palauttamatta jättäneet ovat vastuussa mahdollisista etsinnöistä aiheutuvista kuluista.

22 § Järjestäjien määräämä osanottomaksu maksetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirroissa tulee ilmetä venekunnan nimet ja seura/ paikkakunta. Kipparin nimi on alleviivattava. Jälki-ilmoittautumisesta voidaan periä lisämaksu.

23 § Kilpailusta taltioitu äänite- ja kuvamateriaalia saa tallentaja käyttää kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

24 § 
Protestiaika on 15 minuuttia tulosten julkaisemisesta ja protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on kilpailumaksun suuruinen ja se palautetaan, jos protesti hyväksytään. Protestin käsittelee ennalta ilmoitettu tuomaristo ja sen päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset, jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

25 § 
Tuomarineuvoston valitsee SVK:n uistelujaosto.

26 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.