SM-PERHOKALASTUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SM-PERHOKALASTUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT (Päivitetty 8.4.2021)
(Voimaan kilpailukaudella 2022 alkaen syyskarsinnoista 2021)

1 § SM-perhokalastuskilpailujen säännöt ovat voimassa seuraavissa kilpailuissa: SM-loppukilpailu ja SM-karsintakilpailut (ikäraja 15-vuotiaat ja vanhemmat), naisten SM-perho (ikäraja 15-vuotiaat ja vanhemmat), masters SM-perho (50-vuotiaat ja vanhemmat), nuorten SM-perho (ikäraja 12-18v.), SM-joukkuekilpailu (ikäraja 15-vuotiaat ja vanhemmat) ja SM-kelluntarengas (ikäraja 15-vuotiaat ja vanhemmat).

2 § SM-perhokalastuskilpailujen ja -karsintojen järjestämisoikeuden myöntää Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön (SVK: n) kilpailutoimikunnan perhojaosto (PKJ).

3 § Kilpailut ovat avoimet kaikille perhokalastuksen harrastajille. Henkilökohtainen Suomen mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle.

4 § Kilpailuissa kaikki osallistujat kilpailevat henkilökohtaisista Suomen mestaruuksista, lukuun ottamatta SM-joukkuekilpailua, joka käydään kolmehenkisin SVK:n jäsenseurojen seurajoukkuein ja osallistuvien henkilöiden SVK:n jäsenmaksut pitää olla maksettuina. SM-loppukilpailu ja -karsintakilpailut ovat samalla karsintakilpailuja (ranking) valittaessa Suomen edustusjoukkueita perhokalastuksen maailman mestaruuskilpailuihin tai Euroopan mestaruuskilpailuihin, sekä mahdollisiin muihin kansainvälisiin arvokilpailuihin. Edustuspaikka myönnetään vain SVK:n jäsenseurojen jäsenille.

5 § Kilpailuissa noudatetaan PKJ:n laatimia sääntöjä, joihin järjestäjällä on mahdollisuus tehdä kilpailun kulun kannalta välttämättömiä muutoksia, mitkä koskevat kilpailuaikaa (jaksojen ajankohtineen), -paikkaa sekä perhojen määrää, kokoa tai kalastusvälineitä. Muutokset on hyväksytettävä PKJ:lla. Kilpailun järjestäjän on ilmoitettava muutoksista kilpailijoille kaksi viikkoa ennen kilpailun alkua. Kilpailijan tulee tuntea kilpailusäännöt. SM-loppukilpailu ja SM-joukkuekilpailu ovat kaksipäiväisiä tapahtumia. SM-karsintakilpailu ja muut SM-kilpailut voivat olla yksi tai kaksipäiväisiä tapahtumia.

Karsintakilpailu koostuu vähintään kolmesta (3) osasta eli jaksosta, joiden pituudet ovat 1-3 tuntia. Yksipäiväisessä kilpailussa kalastusaikaa on oltava vähintään 4 tuntia ja kaksipäiväisessä kilpailussa vähintään 7 tuntia 30 minuuttia. SM-loppukilpailussa pitää olla vähintään 5 jaksoa. SM-joukkuekilpailussa pitää olla vähintään 4 jaksoa. PKJ voi hakemuksesta myöntää poikkeuksia kilpailun kestoon.

6 § Kilpailujen järjestäjät esittävät osallistumismaksut PKJ:n hyväksyttäväksi kilpailuhakemuksen yhteydessä. SVK:n hallitus vahvistaa vuosittain SM-kilpailujen osallistumismaksut ja niistä SVK:lle maksettavat kilpailija- ja joukkuekohtaiset maksut.

7 § Jokaisella 18 – 64-vuotiaalla kilpailijalla tulee olla voimassa oleva todistus kalastuksenhoitomaksun suorittamisesta. Kilpailun järjestäjän tulee tarkastaa, että kalastuksenhoitomaksu ja kilpailijan osanottomaksu on suoritettu ennen kilpailun alkua.

8.1 § SM-perhokalastuskilpailuihin pääsee vuosittain PKJ:n päätöksen mukainen määrä kilpailijoita tai joukkueita. Ohjeelliset kilpailijamäärät ovat: SM-loppukilpailu 40 kilpailijaa. SM-karsintakilpailut 16-40 kilpailijaa. Nuorten, naisten ja senioreiden SM-perho 20 kilpailijaa. SM-joukkuekilpailu 20 joukkuetta. SM-kelluntarengas 20 kilpailijaa. Minimissään karsintakilpailuissa olisi oltava 10 osallistujaa.

8.2 § SM-loppukilpailuun saa paikan edellisen vuoden SM-loppukilpailun voittaja ja kuluvan kilpailukauden kahden parhaan SM-karsinnan ranking-pisteiden summan perusteella nimettävät kilpailijat. Tasapisteiden sattuessa ratkaisee kilpailijan suurin yhdestä karsinnasta saama pistemäärä. Jos sekin on sama ratkaistaan asia arvalla. SM-karsintakilpailujen ja -loppukilpailun muodostamien ranking-pisteiden laskennassa käytetään menetelmää, joka huomioi kilpailujen osallistujamäärät. Kilpailun voittaja saa 2000 pistettä. Seuraavat sijoitukset pisteytetään tasaisesti alenevasti kilpailun osallistujamäärän mukaisesti. Viimeiseksi sijoittuneen pisteet ovat 2000 jaettuna kilpailun osallistujamäärällä. Vain hyväksyttävää saalista saaneiden pisteet huomioidaan jatkossa. Mikäli joku SM-loppukilpailupaikan saavuttanut peruu osallistumisensa, otetaan hänen tilalleen kyseisen vuoden ranking-pistevertailussa seuraavaksi suurimman pistemäärän saavuttanut.

SM-karsintakilpailujen osallistumisoikeudet jakaa PKJ kilpailijoilta tulleiden hakemusten perusteella. PKJ arpoo osallistumisoikeudet hakijoiden kesken. Karsinnoista vapaiksi jääneet paikat myöntää järjestäjä ilmoittautumisjärjestyksessä. PKJ voi kilpailijoiden tasapuoliseen kohteluun perustuen päättää maksimimäärän karsintakilpailujen paikkoja, joita yhdelle kilpailijalle yhden kilpailukauden tai sen osan aikana annetaan. Muihin SM-kilpailuihin osallistumisoikeudet jakaa kilpailun järjestäjä ilmoittautumisjärjestyksessä PKJ:n hyväksymästä ajankohdasta alkaen.

PKJ pidättää itsellään oikeuden muuttaa tarvittaessa SM-perhokalastuskilpailujen sääntöjä ja osallistujamääriä.

9.1 § MM-edustusjoukkueeseen nimetään kuusi kilpailijaa ja kapteeni. MM-edustusjoukkueen jäseniksi ovat oikeutettuja edellisen vuoden SM-loppukilpailun paras ja henkilökohtaisen MM-mitalin saavuttaneet. Muut MM-joukkueen jäsenet nimetään kilpailijan kahden parhaan karsinnan yhteispisteiden ja SM-loppukilpailun pisteiden perusteella laaditun ranking-pisteytyksen mukaisesti. Jäsenet nimetään paremmuusjärjestyksessä. Tasapisteiden sattuessa viimeisimmän SM-loppukilpailun sijoitus ratkaisee. Karsintojen pisteiden kerroin on pisteytyksessä 1 ja SM-loppukilpailun sijoituksen antamien pisteiden kerroin on 3. Valinnassa huomioidaan MM-kilpailua edeltävien neljän vuoden kilpailumenestys painottaen viimeisimpiä tuloksia siten, että viimeisimmän vuoden ranking-pisteet huomioidaan täysimääräisenä ja sitä edeltävien kolmen vuoden pisteet huomioidaan kerrottuna kertoimilla 0.75, 0.50 ja 0.50 pyöristäen ylöspäin tasapisteeseen. Neljän vuoden aikana kerätyistä pisteistä huomioidaan kilpailijan kolme suurinta pistemäärää. Ranking-pistetaulukkoa ylläpitää PKJ. PKJ julkaisee taulukon lokakuun viimeisenä päivänä SVK:n nettisivulla. Taulukon tietoja koskevat huomautukset on tehtävä kuukauden kuluessa julkaisusta PKJ:lle kirjallisena.

Mikäli joku joukkueeseen valituista henkilöistä on estynyt osallistumaan joukkueeseen, valitaan hänen tilalleen ranking-pisteytyksessä seuraavaksi parhaiten sijoittunut kilpailija. Mikäli joukkuetta ei näin kyetä kokoamaan, PKJ nimeää puuttuvat henkilöt. Aikuisten (FIPS-Mouche Senior) edustusjoukkueeseen valittavaksi tullakseen henkilön tulee täyttää vähintään 18 vuotta SM-loppukilpailun järjestämisvuonna.

9.2 § EM-edustusjoukkueeseen nimetään viisi kilpailijaa ja kapteeni, joka voi olla joukkueen kilpailija. Valintaan käytetään samaa ranking-pisteytystä kuin MM-joukkueen valinnassa. EM-joukkueen jäsenet valitaan ranking-pisteissä MM-joukkueen jäsenten jälkeen seuraavaksi eniten pisteitä keränneistä kilpailijoista paremmuusjärjestyksessä. Aikuisten (FIPS-Mouche Senior) edustusjoukkueeseen valittavaksi tullakseen henkilön tulee täyttää vähintään 18 vuotta SM-loppukilpailun järjestämisvuonna.

Sama henkilö ei voi olla edustajana sekä MM- että EM-joukkueessa. Muiden mahdollisten edustusjoukkueiden jäsenet valitaan erikseen määritellyillä kriteereillä tarvittaessa (Fips-Mouche Junior, Masters tai Ladies). PKJ pidättää itsellään oikeuden valita MM- ja EM-joukkueen jäsenet tarvittaessa muilla kriteereillä, sekä muuttaa joukkueiden henkilömäärää ja kokoonpanoa.

10 § Viralliseen edustusjoukkueeseen valittavilta edellytetään, että he sitoutuvat kirjallisesti noudattamaan PKJ:n tekemien maajoukkuesopimusten ehtoja, mikäli ne eivät ole ristiriidassa oman työnantajan vaatimusten kanssa. Tässä työnantajalla tarkoitetaan tahoa, jolta kilpailija saa vähintään puolet vuosittaisesta verotettavasta tulostaan. Lisäksi kilpailija sitoutuu noudattamaan kapteenin antamia määräyksiä kilpailumatkan aikana.

11 § Järjestäjä määrittelee etukäteen jokaisen kilpailijanumeron ryhmän, kilpailujaksot (kalastusajat) ja -alueet (sektorit ja poolit) koko kilpailun ajaksi. Kilpailijanumero, jonka perusteella ryhmä, kilpailujaksot ja -alueet määräytyvät, arvotaan kullekin kilpailijalle tai joukkueelle julkisesti kilpailun alussa. Kilpailun osallistujat voidaan jakaa useampaan ryhmään esim. A, B, C ja D. Jokaiseen ryhmään ja kilpailujaksoon määritellään yhtä monta kilpailijaa. Mikäli kilpailijoiden määrä ei mene tasan, voi osassa ryhmistä olla yksi (1) kilpailija enemmän kuin muissa. Kilpailijaksi lasketaan henkilö, joka on ilmoittautunut kilpailuun, maksanut osanottomaksunsa ja kalastanut vähintään yhdellä kilpailujaksolla.

12 § Kilpailija saa mennä valvotulle kalastusalueelleen puoli (1/2) tuntia ennen kilpailun alkamista.

13 § Kilpailujakson alkaminen ja päättyminen osoitetaan ääni- tai valomerkillä tai valvojan antamalla merkillä. Kalastus on lopetettava välittömästi lopetusmerkin jälkeen. Ennen lopetusmerkkiä tartutetun kalan saa väsyttää ja se hyväksytään kilpailussa saaduksi mikäli kala haavitaan kymmenen (10) minuutin kuluessa lopetusmerkistä.

14 § Kilpailujakson paremmuus ratkaistaan saaliskalojen pituudesta ja lukumäärästä annettujen pisteiden perusteella. Eniten kalapisteitä ryhmässään saanut kilpailija voittaa kilpailujakson ja saa yhden (1) sijoituspisteen, toiseksi tullut saa kaksi (2) sijoituspistettä jne. Sijoituspisteet jaetaan jokaisen ryhmän osalta erikseen.

Mikäli samalla kilpailujaksolla useammalla kilpailijalla ryhmässään on sama määrä kalapisteitä, saavat he kukin kalapisteiden oikeuttaman sijoituksen kilpailujaksossa. Esim. jos kilpailujakson kolmas, neljäs ja viides saavat kaikki saman määrän kalapisteitä, saavat he kukin sijoituksen 3 ja seuraavaksi eniten kalapisteitä saanut kilpailija saa sijoituksen 6 jne.

Järvi ja jokiosuutta ei voida verrata keskenään, kummassakin oltava omat sektoripisteet, ei yhteiset.

Jos kilpailija ei saa saalista tai jos hän keskeyttää tai jää saapumatta kilpailun osaan saa hän kilpailun kilpailijamäärältään suurimman ryhmän mukaiset maksimipisteet.

Kilpailun voittaa se, jonka kilpailujaksojen yhteenlaskettu sijoituspisteiden määrä on pienin. Lopputuloksissa verrataan kaikkien ryhmien tuloksia keskenään. Jos usealla kilpailijalla on sama määrä sijoituspisteitä, sijoituksen ratkaisee se, kuka sai useammalta jaksolta kaloja. Jos se on sama, niin verrataan kilpailujaksosijoituksia alkaen parhaimmista sijoituksista. Jos kaikki kilpailujaksosijoitukset ovat samat, paremmuuden ratkaisee koko kilpailun saaliin pituudesta ja lukumäärästä saadut kalapisteet. Jos sekin on sama, kilpailijat saavat saman sijoituksen ja välittömästi seuraavat sijoitukset jäävät jakamatta.

15 § Järjestäjän tulee hyväksyttää kilpailukalat ja niiden alimmat hyväksyttävät pituudet PKJ:llä. Niiden kalalajien osalta, joille ei ole kalastusasetuksessa säädetty alamittaa, pienin hyväksyttävä alamitta on minimissään 20,0 senttimetriä tai PKJ:ltä poikkeushakemuksen perusteella saatu pienempi mitta. Kaikki kilpailuissa saadut kalat on tuotava mitattavaksi siten, että niitä kuljetetaan vedessä ja sen jälkeen ne on vapautettava, mikäli poikkeavaan toimintaan ei ole haettu lupaa PKJ:ltä. Kaikki saadut kalat pitää merkata välittömästi ylös, jonka jälkeen kilpailija saa jatkaa kalastusta.

16 § Kalat mitataan leuan kärjestä suoraksi yhteen puristetun pyrstön kärkeen. Mikäli mitta on sentin osia, se pyöristetään ylöspäin seuraavaan tasasenttiin. Kalat mitataan millimetrin tarkkuudella. Alamittaiset kalat hylätään.

17 § Jokaisesta mitan täyttävästä saaliskalasta saa pisteitä seuraavasti: 100 pistettä jokaisesta kalasta ja 20 pistettä jokaiselta alkavalta senttimetriltä.

18.1 § Kilpailussa käytettäviä välineitä koskevat määräykset.
– kilpailija saa käyttää ainoastaan perhokalastusvälineitä
– kilpailija saa kalastaa kerrallaan yhdellä (1) vapa/kela/siima yhdistelmällä. Rannalta ja kelluntarenkaasta kalastettaessa kilpailijalla saa olla useampia yhdistelmiä valmiiksi kalastuskuntoon koottuna ja niitä saa kuljettaa kalastuksen aikana mukana.
– vavan maksimipituus on 12 jalkaa

18.2. § Perhosiima
– perhosiimana saa käyttää tehdasvalmisteista kelluvaa, uppoavaa tai uppoavakärkistä siimaa lukuun ottamatta lyijy-ydinsiimoja.
– yhtenäisen tehdasvalmisteisen perhosiiman tulee olla vähintään 22 metriä pitkä.
– perhosiiman päässä sallitaan monofiilista tai punotusta siimasta tehty kokonaispituudeltaan korkeintaan 10 senttimetriä, sisältäen heittosiimaan kiinnittämiseen tarvittavan osuuden,  pitkä siiman päähän kiinteästi kiinnitetty lenkki perukkeen liittämistä varten.
– erillisten ampumapäiden käyttö on kielletty.
– minimi perhosiiman paksuus on 0,55 mm

18.3. § Peruke ja tapsit
– perukkeen pituus saa olla korkeintaan kaksi käytössä olevan vavan pituutta.
– perukkeen tulee koko pituudeltaan olla materiaaliltaan yksisäikeistä siimaa ja sen tulee oheta tyvestä kärjen suuntaan mentäessä tai olla tasapaksu. Polymer-pinnoitteiset ns Polyleaderit ovat sallittuja.
– perukkeen tyvessä sallitaan yksi kokonaispituudeltaan korkeintaan 10 senttimetriä pitkä kiinteä lenkki perukkeen liittämiseksi perhosiimaan.
– useammasta osasta solmitussa perukkeessa solmujen välinen minimipituus on 30 senttimetriä.
– erillisten painojen (hauli, lyijylanka tms.) käyttö perukkeessa ja tapseissa on kielletty.
– tapsit on solmittava perukkeeseen kiintein solmuin.
– enintään kolmea halkaisijaltaan korkeintaan 3mm mikrorengasta (leader ring, tippet ring) saa käyttää perukkeen rakenteessa.
– mikrorenkaaseen saa solmia korkeintaan 3 perukkeen eri osaa (esim. peruke, sivuperuke ja päätytapsi).
– sivuperukkeita (dropper) saa kiinnittää perukkeeseen vain kalastettaessa useammalla kuin yhdellä perholla.
– erillisen tärppi-indikaattorin käyttö on kielletty.
–  sivuperukkeet ilman perhoa ovat kiellettyjä.

18.4 § Perhot
– vain yhteen (1) yksihaaraiseen (1) koukkuun sidottuja perhoja saa käyttää. Koukun tulee olla väkäsetön.
– koukun kidan sulkeminen sekä koukun katkaisu on kielletty.
– perhon näkyvä painotus on kielletty muutoin kuin perhon kierteen osalta,
kiellettyjä ovat myös metalli- ja lyijysilmät yms. sekä maalilla, lakalla tms. aineella käsitellyt painot perhossa lukuun ottamatta yhtä (1) suurimmalta
läpimitaltaan maksimissaan 4 mm olevaa reiällistä metalli- tai muovihelmeä (bead), joka pujotetaan koukkuun sidontavaiheessa. Metalli- tai muovihelmi saa olla maalattu tai maalaamaton ja sen muotoa tai sijaintia koukun varressa ei ole rajoitettu.
Mitään perhoon kiinnitettäviä muovisia tai kumista valmistettuja, valettuja tai muotoiltuja, osia ei saa käyttää (matoja, toukkia, munia, kumikaloja, pyrstöjä jne). Pyöreän pursottamalla valmistetun muovi- tai kumimateriaalin käyttö on sallittua (foam). Alle 0,53 mm halkaisijaltaan olevat kumijalat tai vastaavat ovat sallittuja.
– kerrallaan saa käyttää korkeintaan kolmea (3) perhoa, joiden etäisyyden on oltava toisiinsa nähden peruketta vapaasti roikottaen vähintään 50 senttimetriä mitattuna koukunsilmästä seuraavaan koukunsilmään, perhoista yksi (1) on sidottava perukkeen kärkeen ja kaksi (2) muuta omiin liukumattomiin sivuperukkeisiinsa.
– kalastettaessa yhdellä perholla saa perho olla sidottu minkä kokoiseen koukkuun tahansa. Useammalla painotetulla perholla kalastettaessa kunkin perhon koukku saa olla korkeintaan 40mm pitkä.
– perhon painotuksen pituus ei saa ylittää perhon koukun silmän eikä mutkan takalinjaa.

-Mikäli käytetään enemmän kuin yhtä painotettua perhoa on kaikkien painotettujen perhojen sovittava mittatyökaluun.

Mittatyökalun tulkitseminen:
– Jos koukku sopii 20 mm rakoon, maksimi rungon paksuus on 5 mm.
– Jos koukku on yli 20 mm, maksimi rungon paksuus on 3 mm.
– Kuulan pitää läpäistä 4 mm reikä
– Maksimi koukun pituus 40 mm
– Perhosiiman paksuus voidaan testata 0,53 mm raolla. Perhosiima ei saa mahtua rakoon.

18.5 § Muut välineet
– hajusteiden ja houkutinaineiden käyttö on kielletty.
– nostokoukun käyttö on kielletty.
– kilpailijan tulee suojata silmänsä laseilla.
–  haavin havaksen tulee olla solmutonta materiaalia
– haavin yleinen maksimipituus on 122 cm.
–  seisovassa vedessä kalastettaessa rannalta tai veneessä haavin maksimipituus on 250 cm
– luonnonsyötin (esim. mato, toukka tms.) käyttö on kielletty.

19 § Kilpailijan on pysyttävä hänelle varatulla alueella. Kalastajalla on oma alueensa (pooli) kisavedestä, jota toinen kalastaja ei saa kalastaa. Pooliraja menee kohtisuoraan poolimerkin sivua pitkin alueen keskipistettä kohti. Hän saa poistua alueeltaan vain valvojan luvalla. Muut kuin kilpailija ja valvoja eivät saa mennä kilpailualueelle kilpailujakson aikana. Ulkopuolinen apu on kielletty kilpailujakson aikana. Kilpailijalle ei saa viedä kilpailujakson aikana mitään kalastukseen liittyvää välineistöä. Kala saa väsytyksen aikana uida toisen kilpailijan alueelle, mutta se on haavittava omalta alueelta. Kilpailija, jonka alueelle väsytettävä kala tulee saa jatkaa kalastustaan kuitenkin varoen häiritsemästä kalan väsytystä.

20 § Kilpailija ei saa tahallisesti häiritä toisen kilpailijan suoritusta, eikä haitata tahallisesti valvojan toimintaa tehtävässään kilpailun aikana.

21 § Juopuneena esiintyminen ja muu epäurheilijamainen käytös sekä erilaisten elektronisten apuvälineiden ja puhelimen käyttö kilpailujakson aikana on kilpailijoilta kielletty (lukuun ottamatta hätäpuheluita).

22 § Kalan on oltava kiinni suusta tai selvästi kiduskannen takareunan kohdalla sijaitsevan poikkilinjan etupuolelta. Muualta kiinni olevat kalat hylätään. Kilpailijan on käytettävä haavia saaliin nostamiseen. Perhosta irronnutta tai haavista pudonnutta kalaa ei saa haavia. Alamittaiset ja muut kuin hyväksyttävät kalat kilpailija saa vapauttaa niitä vahingoittamatta myös ennen haaviamista. Kilpailijan on tuotava kala mittaukseen haavissa, eikä kilpailija saa koskea kalaan tai perhoon ennen valvojaa, mikäli haluaa kalan hyväksyttäväksi kilpailukalaksi. Valvoja irrottaa koukun kalasta. Mittauksen jälkeen kala tulee vapauttaa vahingoittumattomana. Mikäli kyseessä ei ole ”pyydystä & päästä” kilpailu, kala on lopetettava välittömästi.

23.1 § Veneosuuksia koskevat erityismääräykset.
– pyyntitavoista on sallittu perhonheitto ajelehtivasta veneestä.
– veneessä seisaaltaan kalastaminen on kielletty, kalastaja saa seistä ainoastaan kalaa haaviessaan.
– veneessä saa olla korkeintaan kaksi (2) kilpailijaa, jotka toimivat vuorotellen kipparina jolloin kippari soutaa.
– kellunta- tai paukkuliivien käyttö on pakollista.
– ajoankkurin käyttö on sallittu.
– ajoankkurilla myötätuuleen ajelehtivan veneen alapuolelle ei saa mennä 50 metriä lähemmäksi, eikä muista suunnista 30 metriä lähemmäksi kalastavaa venettä.
– kaikuluotaimen ja moottorin käyttö kielletty.
– heittosektorit (2 kpl) sijaitsevat veneen keulasuunnasta vasemmalla muodostaen 90 asteen suuruiset kulmat, joiden sivut ovat veneen köli ja sen kohtisuora. Jos veneessä on vain yksi kalastaja valitsee hän sektorin no 1. Kun veneet vaihtavat kipparia, vaihtaa yksin veneessä oleva kilpailija sektoria.
– ns. venepenkin (”lankun”) korkeus pehmusteineen ei saa ylittää veneen ulkoreunasta istumatasoon mitattuna kymmentä (10) senttiä. Selkänojan korkeus ei saa ylittää istumatasosta pystysuoraan mitattuna viittäkymmentä (50) senttiä eikä sen leveys saa ylittää kolmeakymmentä (30) senttiä. Mikäli kilpailun järjestäjä toimittaa venepenkit kaikille, on jokaisen kilpailijan sitä
käytettävä.
– Veneessä oltaessa valmiiksi koottuna saa olla ainoastaan yksi yhdistelmä. Muut yhdistelmät on pidettävä suojaputkissaan, koteloissaan tai laukussa. Siima ja peruke pitää olla kelalla.

– mikäli kaikissa veneissä on yksi kilpailija, on hänellä käytössä veneen molemmat sektorit (180 astetta).
– jakson kilpailuaika alkaa ja päättyy vesillä.
– kilpailija, jolla on pariton kilpailijanumero on ensin veneen kapteeni
– muutoin noudatetaan SM-perhokalastuskilpailujen yleissääntöjä.

23.2 § SM-joukkuekilpailua koskevat poikkeavat säännökset.
– joukkueen muodostavat kolme saman seuran kilpailijaa, joista kaikkien tulee osallistua kalastukseen kilpailun aikana.
– kilpailtaessa joella joukkueen jäsenistä saa yhtä aikaa kalastaa maksimissaan kaksi ja järvellä kolme henkilöä.
– järvellä kalastettaessa yhdessä veneessä saa kerrallaan olla kalastamassa maksimissaan kaksi joukkueen jäsentä ja kolmas voi kalastaa samaan aikaan rannasta. Rannasta kalastava voidaan        kuljettaa kalastuskohteeseen joukkueen käytössä olevalla veneellä.
– järjestäjä voi olosuhteiden vaatiessa rajoittaa kerrallaan kalastavien joukkueen jäsenten määrää.
– kalapisteet lasketaan jaksokohtaisesti kertomalla 18§ mukainen tulos joukkueen kalaa saaneiden jäsenten lukumäärällä.
– muutoin noudatetaan SM-perhokalastuskilpailujen yleissääntöjä.

23.3 § SM-kelluntarengas kilpailua koskevat poikkeavat säännökset.
– kellunta- tai paukkuliivien käyttö on pakollista
– ankkuroituminen ja ajoankkurin käyttö on kielletty
– kilpailujakson aikana pitää kilpailijoiden renkaiden välimatka olla vähintään kolmekymmentä (30) metriä. Lyhempään välimatkaan voi järjestäjä hakea PKJ:n lupa.
– yhden kilpailujakson kesto on maksimissaan kaksi (2) tuntia
– kelluntarenkaan ja räpylöiden mallia ja kokoa ei ole rajoitettu
– kelluntarenkaan melominen ja soutaminen on kielletty hätätapauksia lukuun ottamatta
– kalastaminen uistelemalla on kielletty
– siirtymäajan kilpailualueelle määrittelee järjestäjä kilpailukohtaisesti
– alle 2 hehtaarin suuruisessa lammessa valvojiksi tulee järjestää vähintään kaksi rantavalvojaa. Yli 2 hehtaarin suuruisissa vesissä tulee järjestää lisäksi vähintään yksi valvontavene jokaista alkavaa 4 hehtaaria kohden tai PKJ:n kanssa sovittu muu määrä veneitä.
– jakson kilpailuaika alkaa ja päättyy vesillä
– muutoin noudatetaan SM-perhokalastuskilpailujen yleissääntöjä

24 § Protestiaika on 15 minuuttia kilpailutulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti hyväksytään, maksettu protestimaksu palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa. Mahdolliset kilpailujen tuomaritoiminnassa tai tuloslaskennassa tapahtuneet virheet oikaisee kilpailujen järjestäjä, tuomarineuvosto tai tarvittaessa PKJ. Vetoomuksen tuomaritoiminnassa tai tuloslaskennassa tapahtuneen virheen korjaamisesta voi tehdä kilpailija tai kisaorganisaatioon kuuluva henkilö.

25 § Kilpailun tuomaristo, joka valitaan kilpailun alussa, muodostuu kilpailun järjestäjän nimeämästä puheenjohtajasta sekä kahdesta (2) kilpailijoiden keskuudesta arvotusta jäsenestä. Lisäksi paikalla olevat PKJ:n jäsenet voivat halutessaan kuulua tuomaristoon. Tuomaristo kokoontuu tarvittaessa jakson tai päivän päätyttyä käsittelemään valvojien raportoimat sääntörikkomukset. Tuomariston tulee tarkistaa ja hyväksyä tulokset. Lisäksi tuomariston tulee tarkistaa ja hyväksyä käytössä olevat mittakaukalot tai muut kalojen mittaukseen käytettävät välineet.

26 § Näiden sääntöjen pykäliä 7, 20 tai 21 vastaan rikkonut suljetaan pois kilpailusta. Pykälää 12 ja/tai 23.1 vastaan rikkoneelle määrätään ko. jaksolta maksimipisteet. Pykäliä 13, 18 tai 19 vastaan rikkoneelta hylätään kyseessä olevalla rikkeellä saatu kala.

27 § Kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun osallistujat ovat velvollisia hankkimaan itselleen sairaus-, matka- ja muut mahdolliset vakuutukset.

28 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. Kaikkien edellä mainittujen sääntöjen noudattamisen valvonnasta kilpailun aikana vastaavat kilpailun järjestäjän nimeämät valvojat, jotka raportoivat tapahtuneista rikkeistä tuomarineuvostolle. Valvojilla on oikeus ja velvollisuus tarkastaa kilpailussa käytettävät välineet. Järjestäjä voi nimetä kilpailun ajaksi valvojaksi myös kanssakilpailijan.

Perhojaosto 3.8.2021