Kalastusohjaajaverkosto

Koska kalastusharrastuksen opin siirtymisessä sukupolvelta toiselle ei enää voida luottaa perhepiiristä löytyvään tietotaitoon, tarvitaan avuksi ulkopuolista apua. Sitä varten on SVK palkannut ja kouluttanut kalastusohjaajia. Kalastusohjaajien perustoimintaa ovat mm. kalastuskerhojen, -leirien ja tapahtumien järjestäminen sekä kouluille tarjottavat kalastuspäivät ja oppitunnit.

Kalastusohjaajat tuovat myös lisäenergiaa paikalliseen nuorisotoimintaan, jonka vastuu on aiemmin ollut yksin kalastusseurojen aktiiveilla ja SVK:n kouluttamilla vapaaehtoisilla kalakummeilla. Vuonna 2019 tavoitettiin toiminnalla 34 00 lasta & nuorta + 13 000 aikuista. Vuonna 2018 tavoitettiin 33 000 lasta ja nuorta.

Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

Kainuu

Pohjanmaa

Etelä-Savo

Lounais-Suomi

Keski-Suomi

Häme

Pohjois-Savo

Kaakkois-Suomi

Etelä-Suomi