Ennätyskalat

Ennätyskalat

Ennätyskala on ainutlaatuisen suuri kalayksilö, jonka tiedot on on tärkeää tallentaa. Suomen ennätyskalarekisteriin kerätään tietoja ennätyskaloista ja ravuista. Ennätyskalalautakunta luokittelee kalat ja ravut niiden dokumentoinnin ja uskottavuuden mukaan ryhmiin (A,B,C). Jokaiselle kala- ja rapulajille on määrätty alin paino- tai pituusraja. Tämän ilmoitusrajan ylittävät yksilöt hyväksytään Suomen ennätyskalalautakunnan tutkittavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi. Isoiksi kasvavilla kaloilla ratkaiseva mitta on paino, pikkukaloilla ja ravuilla se on pituus. Vapavälineille, pyydyksille ja muille pyyntitavoille on rekisterissä omat sarjansa. Saalisilmoituksia ei lähetetä suoraan ennätyskalalautakunnalle, vaan ne toimitetaan alan järjestöjen ja lehtien kalakilpailuihin, joista rekisterin alamitan täyttävät ilmoitukset toimitetaan edelleen lautakunnan käsittelyyn. Voit ilmoittaa kalan esimerkiksi tämän kautta.

Ilmoita

Ennätyskalalautakunta luokittelee kalat ja ravut niiden dokumentoinnin ja uskottavuuden mukaan ryhmiin (A,B,C). Vapavälineille, pyydyksille ja muille pyyntitavoille on rekisterissä omat sarjansa. Saalisilmoituksia ei lähetetä suoraan ennätyskalalautakunnalle, vaan ne toimitetaan alan järjestöjen ja lehtien kalakilpailuihin, joista rekisterin alamitan täyttävät ilmoitukset toimitetaan edelleen lautakunnan käsittelyyn.
Voit ilmoittaa kalan ennätyskalalautakunnalle esimerkiksi täällä.

Ennätyskalalautakunta

Suomen ennätyskalalautakunta kokouksessaan

Mukana Suomen ennätyskalalautakunnassa ovat: Suomen Vapaa-ajankalastajat, Suomen Ammattikalastajaliitto, Kalatalouden Keskusliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Näiden lisäksi lautakunnan asiantuntijoina ovat Kari Nyberg ja Sami Vesala. Ennätyskalalautakunnan puheenjohtaja toimii Kari Nyberg, varapuheenjohtajana Veikko Rinne, sihteerinä tiedottaja Jaana Vetikko Suomen Vapaa-ajankalastajista ja rekisterin ylläpitäjänä kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju Suomen Vapaa-ajankalastajista.
Luonnontieteellinen Keskusmuseo on luvannut Suomen ennätyskalan pyytäjälle lasikuituisen näköisvaloksen kalasta puoleen hintaan pyytäjän näin halutessa.

Ajankohtaista