Ennätyskalat

Ennätyskalat

Ennätyskala on ainutlaatuisen suuri kalayksilö, jonka tiedot on on tärkeää tallentaa. Suomen ennätyskalarekisteriin kerätään tietoja ennätyskaloista ja ravuista.

Ennätyskalalautakunta luokittelee kalat ja ravut niiden dokumentoinnin ja uskottavuuden mukaan ryhmiin (A,B,C). Jokaiselle kala- ja rapulajille on määrätty alin paino- tai pituusraja. Tämän ilmoitusrajan ylittävät yksilöt hyväksytään Suomen ennätyskalalautakunnan tutkittavaksi ja mahdollisesti hyväksyttäväksi.
Isoiksi kasvavilla kaloilla ratkaiseva mitta on useimpien lajien osalta paino, pikkukaloilla ja ravuilla se on pituus.
Ahvenen, hauen, harjuksen, karpi ja kuhan osalta rekisteröidään myös pituusennätys, joka mahdollistaa paremmin ennätyskalan vapauttamisen.

Vapavälineille, pyydyksille ja muille pyyntitavoille on rekisterissä omat sarjansa.

Saalisilmoituksia ei lähetetä suoraan ennätyskalalautakunnalle, vaan ne toimitetaan alan järjestöjen ja lehtien kalakilpailuihin, joista rekisterin alamitan täyttävät ilmoitukset toimitetaan edelleen lautakunnan käsittelyyn. Voit ilmoittaa kalan esimerkiksi tämän kautta.

Uudet sarjat vapautettaville kaloille

Ennätyskalalautakunta teki helmikuun 2023 kokouksessa historiallisen päätöksen avaamalla kokonaan uudet ainoastaan kalojen pituuteen perustuvat sarjat. Uudet sarjat ja niiden ilmoitusrajat ovat: ahven 50 cm, harjus 58 cm, karppi 90 cm, kuha 100 cm ja hauki 120 cm. Tällä lautakunta haluaa parantaa kalastajien mahdollisuuksia ilmoittaa lautakunnalle kaloja, jotka vapautetaan takaisin veteen. Kalat merkitään samaan taulukkoon vanhojen painon mukaisten ennätysten kanssa, mutta omalle riville. Jatkossa ennätyskalarekisterissä voi näiden kalalajien osalta olla sekä vanha kalan painoon perustuva ahvenennätys että uusi kalan pituuteen perustuva ahvenennätys.
Tutustu kalan mittaus- ja kuvausohjeisiin.

Ennätyskalalautakunta

Suomen ennätyskalalautakunta kokouksessaan

Mukana Suomen ennätyskalalautakunnassa ovat: Suomen Vapaa-ajankalastajat, Suomen Ammattikalastajaliitto, Kalatalouden Keskusliitto, Luonnontieteellinen Keskusmuseo, Suomen Ympäristökeskus, Erä-lehti, Metsästys ja Kalastus -lehti ja Helsingin Sanomat. Lautakunnan asiantuntijoina ovat Sami Vesala Luonnonvarakeskuksesta ja Kari Nyberg. Ennätyskalalautakunnan puheenjohtaja toimii Kari Nyberg, varapuheenjohtajana Tapio Gustafsson Kalatalouden Keskusliitosta, sihteerinä tiedottaja Jaana Vetikko Suomen Vapaa-ajankalastajista ja rekisterin ylläpitäjänä kalatalousasiantuntija Juha Ojaharju Suomen Vapaa-ajankalastajista.
Luonnontieteellinen Keskusmuseo on luvannut Suomen ennätyskalan pyytäjälle lasikuituisen näköisvaloksen kalasta puoleen hintaan pyytäjän näin halutessa.

Ajankohtaista