Suomen Vapaa-ajankalastajien hanketoiminta

SVK edistää vapaa-ajankalastuksen harrastamista ja puitteita aktiivisesti hanketoiminnan kautta. Tälle sivulle on koottu lyhyet esittelyt keskeisimmistä käynnissä olevista hankkeistamme.

 

Koolla On Väliä

Koolla on väliä – kannustusta vastuulliseen vapaa-ajankalastukseen (2015 →)

Koolla on väliä -hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja opastaa vapaa-ajankalastajia vastuullisuuden huomioon ottamiseen ja toteutumiseen kalastusharrastuksessaan. Hanke lisää harrastajien tietoisuutta suurten petokalojen merkityksestä kalakannoille sekä vaelluskalakantojen heikosta nykytilasta Suomessa. Hanke edistää vastuullisuuden huomioon ottamista kalastuskilpailussa ja kannustaa osallistumaan kalojen luontaista lisääntymistä edistäviin toimiin.
Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

Lisätietoja hankkeesta:

 

Haukitehdas

Haukitehdas – vapaa-ajankalastajat kosteikkokunnostajina (2017 →)

Haukitehdas-hankkeessa lisätään hauen lisääntymisalueita ja kannustetaan sekä autetaan muitakin toimimaan samoin.

Lisätietoja hankkeesta:

Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

 

Mimmit kalastaa! (2021 →)

Mimmit kalastaa! -hankkeen tavoitteena on edistää tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta, madaltaa tyttöjen ja naisten kalastusharrastuksen aloittamisen kynnystä, lisätä kalastusharrastuksen kiinnostavuutta tyttöjen ja naisten keskuudessa, kehittää uusia tytöille ja naisille suunnattuja kalastusharrastukseen kannustavia sisältöjä sekä tasapainottaa ns. kalastusharrastuskuvaston sukupuolijakoa. Tavoitteena on, että vuonna 2022 mimmit näkyy ja kuuluu kalastusharrastuskentällä entistä isommin! Lähde kanssamme mukaan toteuttamaan muutosta.
Vuoden 2021 aikana kehitetään hankkeen sisältöjä, luodaan kumppaniverkostoa ja mimmitkalastaa.fi avautuu vuoden 2022 alussa. Onko organisaatiosi  kiinnostunut edistämään tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta ja yllä mainittuja tavoitteita? Ota yhteyttä johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi, p. 050 573 9332.

Tule mukaan Mimmit kalastaa! -vuoteen 2022
Materiaali seuroille, piireille ja yhteistyökumppaneille
Materiaali yrityksille ja vaikuttajille

Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

#mimmitkalastaa #vapaa_ajankalastajat

 

Aikuistoiminta

Koordinointia ja koulutusta aikuisten kalastusharrastuksen edistämiseksi (2021-)

Hankkeen tavoitteena on kannustaa aikuisia kalastusharrastuksen pariin, luoda uusia kalastusharrastukseen kannustavia tuotteita/palveluja ja toimintamalleja, kehittää kalastusseurojen osaamista sekä lisätä aikuisväestöön kohdennettua kalastusharrastusviestintää.
Hanketta toteutetaan yhteistyössä SVK:n jäsenseurojen kanssa kehittämällä uutta kilpailuneutraalia toimintaa, jolla voidaan kannustaa aikuisia kalastusharrastuksen pariin, houkutella uusia aikuisia harrastajia mukaan seuratoimintaan ja jonka avulla seurat voivat kehittää jäsen- ja varainhankintaansa. Lisäksi hankkeessa toteutetaan järjestökoulutuksia sekä aikuisten kalastusharrastusta edistäviä viestintätoimenpiteitä.

Lisätietoja hankkeesta

#vapaa_ajankalastajat

Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

 

Kalastusohjaajaverkosto (2019 →)

KalastusohjaajaverkostoKoska kalastusharrastuksen opin siirtymisessä sukupolvelta toiselle ei enää voida luottaa perhepiiristä löytyvään tietotaitoon, tarvitaan avuksi ulkopuolista apua. Sitä varten on SVK palkannut ja kouluttanut kalastusohjaajia. Kalastusohjaajien perustoimintaa ovat mm. kalastuskerhojen, -leirien ja tapahtumien järjestäminen sekä kouluille tarjottavat kalastuspäivät ja oppitunnit. Kalastusohjaajat tuovat myös lisäenergiaa paikalliseen nuorisotoimintaan, jonka vastuu on aiemmin ollut yksin kalastusseurojen aktiiveilla ja SVK:n kouluttamilla vapaaehtoisilla kalakummeilla. Vuonna 2019 tavoitettiin toiminnalla 34 00 lasta & nuorta + 13 000 aikuista. Vuonna 2018 tavoitettiin 33 000 lasta ja nuorta.
Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

Lisätietoja hankkeesta:

 

Virtamittarit (2018 → )

Epätietoisuus vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajoista on yksi keskeisimmistä uuden kalastuslain epäkohdista, mikä sekä vaikeuttaa luvallisen kalastuksen harjoittamista että hankaloittaa luvattoman kalastuksen valvomista. Viimekädessä haitan kärsijänä ovat myös uhanalaiset vaelluskalat, joiden tarkoituksen mukaista suojaa kalastukselta ei tällä hetkellä voida taata. Hankkeessa luotiin toimivat käytännöt tunnistaa jokien ja purojen koski- ja virta-alueet. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueen kalastuksellisesti suosituimpien vaelluskalavesistöjen kalastuskieltoalueet kartoitettiin ja myös tuotiin kalastajien tietoon kalastusrajoitus.fi-sivuston kautta.

Lisää hankkeesta voit lukea tästä.
Hanke sai rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista.

 

Päättyneet hankkeet

Yhtenäisluvat kuntoon (2018 )

Hankkeen päätavoitteena on selvittää vapaa-ajankalastajien tarpeet ja kiinnostus uusien yhtenäislupa-alueiden perustamiselle, ottaen huomioon myös kalastustavat, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet yhteislupa-alueiden piiriin. Tieto eri kalastajaryhmien yhtenäislupa-aluetarpeista on ajankohtainen juuri nyt, kun vasta perustetut kalatalousalueet aloittavat uusien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan. Niiden tulee sisältää kalastuslain 36 §:n mukainen suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä tehdä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi.
Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

Lisätietoja hankkeesta: