Suurkalarekisteri ja suurkalakilpailu

Säännöt: Rekisteriin kootaan tietoja laillisilla pyyntivälineillä ja -menetelmillä Suomesta saaduista suurkaloista.

Kalan pyyntivesistö: Kala tulee olla saatu Suomesta. Rajajoilla hyväksytään myös rajajokiosuudella naapurimaan puolelta saatu kala.  Lisäksi hyväksytään Suomen talousvyöhykkeeltä saadut kalat, sillä edellytyksellä, että alus on lähtenyt Suomalaisesta satamasta ja palannut Suomalaiseen satamaan.
Sellaista kalaa, joka on siirretty suurkalakokoisena toiseen vesistöön, ei uudelleen saatuna enää hyväksytä suurkalarekisteriin eikä -kilpailuun. Tämä ei kuitenkaan koske kalanviljely/-kasvatuslaitoksesta istutettua kalaa.

Suurkalarekisterissä ja -kilpailussa on kaksi sarjaa: 1) vapavälineet 2) pyydykset ja muut kalastusmuodot
Suurkalastajan ansiomerkki: Henkilö, joka pyydystää kalan, jonka paino ylittää oheisen taulukon vähimmäispainorajan on oikeutettu lunastamaan suurkalastajan ansiomerkin (7 e). Vapavälineillä sekä pyydyksillä ja muilla kalastusmuodoilla saaduille kaloille on oma merkkinsä.
Suurkalastajan kultainen ansiomerkki: Merkkiin oikeuttaa kunkin lajin vuoden suurin yksilö aktiivisten välineiden ja pyydysten sarjassa. Vuoden suurimman yksilön tulee täyttää suurkalastajan ansiomerkille asetettu painoraja, jotta se oikeuttaisi kultaiseen ansiomerkkiin.

Suurkalan ilmoittaminen: Suurkalakilpailuun on tehtävä ilmoitus yhden (1) kuukauden kuluessa pyyntihetkestä, tai viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Suurkalan rekisteröintiä varten voi ilmoituksen tehdä myöhemminkin, ilman aikarajaa. Suurkalarekisteriin otetaan vain 2000-luvulla saatuja kaloja.
Suurkalan voi ilmoittaa sivuiltamme löytyvällä sähköisellä lomakkeella tai perinteisesti postin välityksellä.
Kalasta otetut hyvälaatuiset kuvat ovat ensiarvoisen tärkeitä kalan koon ja lajinmäärityksen varmistamiseksi. Voit liittää ilmoitukseen useampia kuvia.
Tulostettavat ilmoitukset lähetetään Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön (SVK), osoite: Vanha Talvitie 2-6 A 11, 00580 Helsinki.

Sähköinen suurkalan ilmoituslomake
– Tulostettava suurkalan ilmoituslomake

Ilmoituskaavakkeen voi myös tilata puhelinnumerosta 050 597 4933 tai s-postilla vapaa-ajankalastaja@vapaa-ajankalastaja.fi.

Suurkalakilpailuun lähetettyjä kuvia voidaan julkaista Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön ja Suomen Ennätyskalalautakunnan julkaisuissa ja nettisivuilla.

Suurkalakilpailu: Vuosittain palkitaan kunkin ryhmän (A,B,C,D) suhteellisesti suurimman kalan pyytäjä sekä aktiivisten välineiden että pyydysten sarjassa. Suhteellinen suuruus lasketaan siitä, kuinka monta prosenttia kalan paino ylittää suurkalastajan ansiomerkille asetetun painorajan.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja kilpailun tuomaristo myöntävät ilmoitusten perusteella ansiomerkit ja määrittävät palkintojen voittajat. Epäselvissä tapauksissa voi tuomaristo hylätä ilmoituksen. Tuomariston muodostaa SVK:n hallitus.

Palkinnot 2018

Vuoden 2018 suurkalakilpailun vapavälinesarjan palkinnoiksi lahjoittaa Kalastuskolmio vapa-kela-siima -setit:
Kela Konger Ultris 1120 FD
Vapa Konger Troker Spin M 210 cm, 10-30 g
Siima Unyl Flex Plus 0,25 mm


Pyydysten ja muiden pyyntivälineiden sarjan palkoinnoiksi lahjoittaa Kivikangas Oy kaksi Lokkakatiskaa ja kaksi Pietarin verkkoa 55 mm solmuvälillä (3,0 m korkeat, 0,17 mm langalla, 60 m pitkät, väri sinertävän harmaa).

Vapautussarja
Jos olet vapauttanut ilmoittamasi suurkalan, osallistuu se automaattisesti Vapautussarjaan, jonka säännöt noudattelevat yllä esitettyjä suurkalakilpailun sääntöjä. Ryhmissä A, C ja D on vertailuarvona kalojen paino.  Lohikalojen ryhmässä (B) käytetään vertailuarvona kalan pituutta. Lohikalojen ryhmästä on poistettu vieraslajit, eli harmaanieriä, puronieriä ja kirjolohi. Vuodesta 2017 alkaen Vapautusarjaan hyväksyttävistä lajeista poistettiin lisäksi hopearuutana, mustatäplätokko ja piikkimonni, koska kilpailun tarkoituksena ei ole kannustaa vapauttamaan Suomen vesistöihin kuulumattomia vieraslajeja. Vuodesta 2017 alkaen kilpailuun hyväksytään myös rajajokien rajajokiosuudella naapurimaan puolelta saadut kalat.

Vuosittain palkitaan vapautussarjan kunkin ryhmän (A, B, C, D) suhteellisesti suurimman kalan pyytäjä. Lisäksi on luvassa runsaasti lajikohtaisia palkintoja.

Vapautussarjan tarkat säännöt löytyvät täältä.


Vapautussarjan palkinnot 2018

Suurkalojen vapauttamista ovat tukemassa OPM, Vision, Ruoto, CWC, Onkitukku ja Silli Lures, jotka lahjoittavat arvokkaita palkintoja Vapautussarjaan:

  • Vapautussarjan pääpalkinnot lahjoittaa OPM, joka palkitsee jokaisen ryhmän suhteessa suurimman kalan saajan Lowrance HOOK² 5x SplitShot GPS -kaikuluotaimella.
  • Suurimman hauen vapauttanut palkitaan CWC:n BFT XL Monster -haavilla sekä ryppäällä 1-luokan haukivieheitä.
  • Suurimman ahvenen vapauttaja palkitaan Silli Luresin kevennetyllä tasapainopilkillä.
  • Pisimmän järvitaimenen ja meritaimenen vapauttajat saavat valita palkinnokseen Ruodon tarjoamista tuotteista joko Grimman Origo -perhovavan (vapaavalintainen luokka!) tai Saxa Spectre-avokelan.
  • Vision palkitsee pisimmän lohen vapauttajan vapaavalintaisella Onki DH-perhovavalla (malleja luokissa #8-10). Lisäksi pisimmän harjuksen vapauttaja saa omakseen XLV 5-6 -perhokelan.
  • Onkitukku palkitsee suurimman karpin, lahnan, ruutanan ja suutarin vapauttaneet 50 € arvoisilla verkkokauppansa lahjakorteilla.


Suurkalastajan ansiomerkkiin oikeuttavat kalalajit ja niille asetetut vähimmäispainorajat sekä suukalakilpailun ryhmäjako:

Ryhmä A   kg Ryhmä B   kg  cm Ryhmä C   kg Ryhmä D   kg
Ahven 1 Harjus 1  47 Hopearuutana 1,5 ** Härkäsimppu 0,3
Ankerias 1,5 Harmaanieriä 3 Karppi 10 Kampela 0,8
Hauki 10 Järvilohi 5,0
*
 80 Lahna 2,5 Kivinilkka 0,2
Kiiski 0,15 Järvitaimen 5,0
*
 75 Pasuri 0,4
**
Kuore 0,1
Kuha 5 Kirjolohi 4 Ruutana 1,0
**
Muikku 0,2
Made 4 Merilohi 13,0
*
 110 Salakka 0,07
**
Mustatäplätokko 0,15
Turska 6 Meritaimen 5,0
*
 75 Seipi 0,12
**
Nokkakala 0,6
Nieriä 3  65 Sorva 0,5
**
Piikkikampela 1
Puronieriä 0,7 Sulkava 0,35
**
Piikkimonni 0,2
Siika 2,5  60 Suutari 1,5
**
Silakka 0,3
Särki 0,5
**
Isosimppu 0,5
Säyne 1,7
**
Toutain 3,5
**
Turpa 1,3
**
Vimpa 0,4
**

Painotaulukon tähdellä merkityt lajit
Jos kala on tapettu, on ennätyskokoisen yksilön ollessa kyseessä hyvä säilyttää kalan pää tai koko kala (kts.painotaulukko: *pää, **koko kala)
pakastettuna yksi (1) kuukausi ilmoituksen jättämisestä lajin määritystä varten