Kalastajan etiketti

Kalastajan etiketti kansi 2023

Kalastajan etiketti

Suomen Vapaa-ajankalastajat on julkaissut Kalastajan etiketin vapaa-ajankalastuksen yhteisiksi pelisäännöiksi.
Kalastajan etiketti on ohjeistus, jossa määritellään esimerkilliset ja vastuulliset toimintatavat kalastuksen harrastamisessa.

Kalastajan etiketti ohjaa osaltaan SVK:n toimintaa, ota se myös omaksi kalastusharrastuksen ohjenuoraksi.
Etiketti koostuu viidestä pääotsikosta, jotka ovat:
1. Noudatamme sääntöjä ja hyviä käytänteitä
2. Kohtelemme kaloja hyvin
3. Itse kalastettu kala on terveellistä lähiruokaa ympäri vuoden
4. Pidämme huolta kalavesistä ja ympäristöstä
5. Pidämme huolta kalastusharrastuksestaPääotsikot jakautuvat alaotsikoihin ja niitä havainnollistaviin esimerkkeihin. Linkkien kautta saat runsaasti lisätietoa.
Kalastajan etiketti pohjautuu Vapaa-ajankalastuksen eettisiin sääntöihin, SVK:n ympäristöohjelmaan sekä Vapaa-ajankalatalouden kehittämisstrategiaan. Kalastajan etiketissä on myös otettu huomioon uusi eläinten hyvinvointilaki.