Pilkkiminen

Pilkkiminen

Pilkintä

Pilkkiminen

Pilkintä monissa eri muodoissaan on kiva ja jännittävä kalastusmuoto. Ja mikä mukavinta, niin pilkkivälineet eivät ole kalliita ja pilkillä saa yleensä hyvin saalista.
Pilkkijän tavallisimpia saaliskaloja ovat ahven, särki, kiiski, hauki, kuha, kuore, made, siika, ja harjus.
Yleisimmät pilkintätyylit ovat tasapainopilkintä, pystypilkillä pilkkiminen ja mormuskointi.

Tasapainopilkki matkii vedessä pientä kalaa. Se syöksähtää sivulle, kun pilkkijä nykäisee vavasta. Tasapainopilkkiä kannattaa liikutta hyvin aktiivisesti. Tasapainopilkki kiinnitetään keskeltä ja se on vedessä vaaka-asennossa.

Myös pystypilkki vaikuttaa vedessä pieneltä kalalta. Se kiinnitetään siimaan pilkin päädystä ja on vedessä nimensä mukaisesti pystyssä. Pystypilkin alla on koukku, johon kiinnitetään syötti, yleensä kärpäsen toukka. Syötitetyn koukun sijaan pystypilkin alla voidaan käyttää värikoukkua, jolloin syöttiä ei tarvita. Värikoukulla pilkkiessä pilkkiä liikutellaan aktiivisemmin, kuin syötillä varustetulla koukulla pilkkiessä.

Mormuska on pieni koukun ja painon yhdistelmä. Myös siinä käytetään syöttiä, joko kärpäsen- tai surviaissääsken toukkaa. Mormuskoinnissa käytetään herkkiä välineitä ja ohutta siimaa. Se on erinomaisen toimiva pilkintätapa kun kalat ovat arkoja ja varovaisia.

Lisää tietoa pilkinnästä saat alla olevilta videoilta.

Pilkintä

Pilkkivinkkejä

Lue lisää pilkinnästä