Suomen Vapaa-ajankalastajien koulutuksia

Suomen Vapaa-ajankalastajien koulutukset on tarkoitettu järjestön jäsenille.
Tälle sivulle päivitetään SVK:n jäsenistölle tarkoitetut koulutukset.

Järjestötoiminnan ja hyvän hallinnon perusteet

Pitkään tauolla ollut järjestökoulutus palaa jäsenseurojen pyynnöstä SVK:n koulutusohjelmaan nyt uudistetussa muodossa nimellä Järjestötoiminnan ja hyvän hallinnon perusteet.
Koulutuksella annetaan perustietoa yhdistystoiminnasta ja hyvästä hallinnosta. Koulutuksessa käydään läpi seuran päätöksenteko, hallituksen jäsenten tehtävät, seuran säännöt sekä jäsenten oikeudet ja velvollisuudet. Koulutus on tarkoitettu seurojen uusille luottamushenkilöille, mutta se sopii hyvänä kertauskurssina myös vanhoille tekijöille. Koulutus toteutetaan kahden tunnin tehokkaana tietoiskuna.
Järjestökoulutuksen vastuuhenkilö on Pekka Lehdes.

Seuraavat vahvistetut Järjestötoiminnan ja hyvän hallinnon perusteet -verkkokoulutus

Maanantaina 20.5.2024 kello 17-19.
Koulutuskutsu 20-05-2024 Järjestökoulutus Verkossa
Ilmoittautuminen

Tulevista koulutuksista tiedotetaan, kun niitä on saatu sovittua kalentereihin. Voit myös tilata etäkoulutuksen seuraasi tai piiriisi Pekka Lehdekseltä puh: 0405868089.

Tapahtumaviestinnän koulutus

Jäsenseurojen pitkään toivoma tapahtumaviestinnän koulutus on SVK:n uusi koulutus tapahtumajärjestäjille.
Tapahtumaviestinnän osa 1 koulutuksessa keskitytään tapahtumaviestinnän kolmeen kovaan: viestintään ennen tapahtumaa, viestintään tapahtuman aikana ja viestintään tapahtuman jälkeen. Käydään läpi yleisimpiä tapahtumaviestinnän työkaluja ja käytännön esimerkkejä,  joista saa vinkkejä omaan toimintaan. Koulutus on tarkoitettu seurojen tapahtumaviestinnästä vastaaville ja siitä kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan kahden tunnin tehokkaana tietopakettina ja osallistujat saavat koulutuksen jälkeen koulutusmateriaalin myös omaan käyttöönsä.
Tapahtumaviestinnän koulutuksen vastuuhenkilö on Johanna Antila.

Seuraava vahvistettu verkkokoulutus tiistaina 7.5.2024 kello 17-19 (Google Meet).
Koulutuskutsu 7.5.2024 Tapahtumaviestinnän koulutus
Ilmoittautuminen

Oletteko kiinnostuneet tapahtumaviestintäkoulutuksesta piirissänne tai seurassanne? Ota yhteyttä  johanna.antila@vapaa-ajankalastaja.fi  tai 050 573 9332. Järjestämme tapahtumaviestintäkoulutuksia hybridinä sekä etäkoulutuksena.

Sosiaalisen median koulutus osa 1

Sosiaalisen median koulutus, osa 1 on tarkoitettu sosiaalista mediaa vähän tai ei ollenkaan käyttäneille, ja siinä keskitytään Facebookiin ja Instagramiin. Koulutuksessa käydään läpi sosiaalisen median käytön perusteita: mitä sosiaalinen media on, miten sitä voi käyttää ja mitkä ovat sen peruselementit ja -ominaisuudet. Koulutuksesta saatavan materiaalin (mm. video-opasteet) avulla voit myös itsenäisesti opetella somen käyttöä koulutuksen jälkeen.

Koulutus on tarkoitettu seurojen viestinnästä vastaaville ja siitä kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan kahden tunnin tehokkaana tietopakettina Google Meetin kautta, joten voit osallistua mistä päin tahansa. Koulutus on osallistujille (SVK:n jäsenille) maksuton.
Seuraava vahvistettu koulutus tiistaina 19.3.2024 kello 17-19.

Sosiaalisen median koulutus osa 2

Koulutus on tarkoitettu sosiaalisen median perustoiminnallisuudet hallitseville (Instagramin ja/tai Facebookin tili on olemassa ja osaat julkaista sisältöä). Koulutuksessa katsotaan somea hieman syvemmälle etenkin järjestönäkökulmasta, ja koulutuksen aikana käsitellään mm. julkaisujen laatua (”erottautumista massasta”), kohderyhmien merkitystä, algoritmiä, merkitsemistä (*tägäämistä”), somen tapahtumatyökaluja sekä maksettua markkinointia (”boostaus”). Koulutus on tarkoitettu seurojen viestinnästä vastaaville ja siitä kiinnostuneille.
Sosiaalisen median koulutuksen vastuuhenkilö on Tintti Drake.

Seuraava vahvistettu koulutus torstaina 16.5.2024 kello 17-19.
Sosiaalisen median koulutus osa 2 koulutuskutsu 16.5.2024
Ilmoittautuminen

Some Video -koulutus

Sosiaalisen median videokoulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat oppia editoimaan puhelimella videoita sosiaalista mediaa varten (ensisijaisesti Facebook ja Instagram, mutta editoituja videoita voi jakaa myös TikTokiin). Koulutuksen tarkoituksena on antaa eväät perus-editointiin: videoleikkeiden yhdistämiseen, tekstien/logojen lisäämiseen videoihin, videoiden työstämiseen pelkästä kuvamateriaalista, musiikin lisäämiseen videoihin jne.

Koulutuksessa keskitytään kahteen osa-alueeseen: kelat (reels), joita työstetään Instagramin oman reels-työkalun avulla (sovellettavissa Facebookin työkaluun), sekä applikaatiolla editoimiseen (InShot -ilmaisohjelma).

Osallistujat saavat käyttöönsä laajan opetusmateriaalin, jonka videoiden avulla opiskelu sujuu hyvin myös itsenäisesti koulutuksen jälkeen.

Koulutus on tarkoitettu seurojen sosiaalisen median viestinnästä vastaaville ja siitä kiinnostuneille.

Seuraavan koulutuksen ajankohtaa ei ole vielä vahvistettu.


Jäsenrekisterikoulutukset

SVK:n uusi jäsenrekisteri tarjoaa seuralle mahdollisuuden hallinnoida oman jäsenistönsä tietoja ja myös hyödyntää niitä omassa toiminnassaan ja esimerkiksi seuran viestinnässä.

SVK:n uudistetun jäsenrekisterin seurakäyttäjiä koulutetaan kuukausittain arki-iltaisin toteutettavissa reilun tunnin pituisissa verkkotilaisuuksissa. Uusin kutsu koulutuksiin alla.

Kutsu huhtikuun 24 rekisterikoulutuksiin
Ilmoittautuminen

Kalatalousalue-edustajien koulutukset

Kalatalousalue-edustajille sekä kalatalouden alueellisten yhteistyöryhmien uusille ja vanhoille jäsenille järjestetään koulutuksia vuosittain. Koulutuksista tiedotetaan, kun ne on saatu kalenteroitua.

Kalatalousalue-edustajien koulutusten vastuuhenkilö on Janne Rautanen. Ilmoita piirisi tai seurasi koulutustarpeista Janne Rautaselle.

 

Kevään tietoiskut kalatalousalue-edustajille ja muille aiheesta kiinnostuneille

Kevään aikana SVK järjestää kalatalousalue-edustajille sekä muille aiheista kiinnostuneille tunnin mittaisia tietoiskuja etäyhteydellä, joissa pureudutaan kalastuksen-, lainsäädännön- ja kalavesien hoidon  ajankohtaisiin asioihin. Alustajina toimivat SVK:n kalatalousasiantuntijat sekä vieraat asiantuntijat.

Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tilaisuus on tarkoitettu vapaa-ajankalastajien kalatalousalue-edustajille sekä kaikille muille aiheesta kiinnostuneille.

Lisätiedustelutjanne.rautanen@vapaa-ajankalastaja.fi tai puh. 0400 946968

Seuraavien tietoiskujen aiheet ja ajankohdat:

– keskiviikko 3.4. klo. 18-19. Haukitehtaat ja seisovan veden kunnostukset/ Janne Antila ja Janne Rautanen
– keskiviikko 29.5. klo 18-19. Lohiteema. Alustaja avoin + Janne Rautanen

Osallistumislinkki 3.4. Haukitehtaat tilaisuuteen tässä.

Fisuun Kalakummikoulutukset

Vuosittain järjestetään alueellisia Fisuun Kalakummikoulutuksia, joissa keskitytään ajankohtaisiin nuoriso- ja perhetoimintaan liittyviin asioihin, tutustutaan uusiin toimintamalleihin sekä käydään läpi Fisuun nuorisotoiminnan erityispiirteitä. Koulutus on suunnattu kaikille nuoriso- ja perhetoiminnasta kiinnostuneille. Tule kuulemaan asiantuntijoita, keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia muiden kanssa! Lisää tietoa koulutuksista ja koulutuspaikoista laitetaan lokakuussa. Koulutus toteutetaan kahden-kolmen tunnin iltakoulutuksena.
Fisuun Kalakummikoulutusten vastuuhenkilö Janne Tarkiainen. Ilmoita piirisi tai seurasi koulutustarpeista Janne Tarkiaiselle.

Fisuun nuoriso-ohjaajakoulutus

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti vapaa-ajankalastajapiirien nuoriso- ja perhetoimikuntien jäsenille sekä kalastusseurojen nuorisotoimijoille. Koulutukseen osallistuvat saavat tietoja nuorisotoimintaan liittyvistä asioista.

Seuraavan koulutuksen ajankohtaa ei ole vahvistettu.

 

Fisuun apuohjaajakoulutus

Valtakunnallinen Fisuun apuohjaajakoulutus järjestetään vuosittain. Koulutus on suunnattu 14-18-vuotiaille nuoriso- ja perhetoiminnasta kiinnostuneille. Koulutus toteutetaan viikonloppukoulutuksena leiriolosuhteissa.

Seuraava vahvistettu Fisuun apuohjaajakoulutus 24.-26.5.2024 Padasjoella.
Koulutuskutsu Fisuun apuohjaajakoulutukseen -24
Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Fisuun apuohjaajakoulutuksen vastuuhenkilö Janne Tarkiainen.

Perhokalastuksen ja -sidonnan koulutus

Perhokalastuksen ja -sidonnan aloittaminen onnistuu helpoiten kokeneen kouluttajan avustuksella. Perhonsidonnan osaaminen antaa hyvät valmiudet tehdä omatekoisia ottiperhoja, joilla kalan saaminen tuo tuplasti iloa. Heittäminen perhovavalla ja -siimalla vaatii hieman harjoittelua, mutta jokainen sen halutessaan oppii.

Seurat voivat olla yhteydessä perhokalastuksen ja -sidonnan kouluttajiin ja pyytää heitä omiin tilaisuuksiinsa.Toiminta on vapaaehtoista. Kouluttajien matka- ja materiaalikustannukset maksaa kutsuja. Osa kouluttajista hallitsee monipuolisesti perhonsidonnan, perhonheiton ja perhokalastuksen yleiskoulutuksen.

Perhokouluttajien yhteystietolistan löydät täältä.

Kaikkien koulutusten tiedot päivitetään tälle sivulle, joten tallenna tämä sivu selaimesi suosikkeihin!