Ympäristö

Ympäristö

Edistämme vastuullista ja ekologisesti tietoista vapaa-ajankalastuskulttuuria. Kestävän vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi ohjaamme vapaa-ajankalastajia hyödyntämään monipuolisesti luontaisesti lisääntyviä kalakantoja.
Teemme myös ekosysteemiperustaista käytännön kalavesien hoitotyötä. Viime vuosina olemme panostaneet erityisesti kevätkutuisten kalojen, etenkin hauen ja ahvenen lisääntymisolojen parantamiseen. Haukitehdas-hankkeessa luodaan hauille ja muille kevällä kuteville kaloille uusia kutupaikkoja ja kunnostetaan vanhoja. Ahventen lisääntymistä edesautetaan laittamalla joulukuusia kututuroiksi. Lisää tietoa käytännön työstä kalavesien hyväksi löydät Koolla on Väliä-sivustolta.

Hauenpoikasten koekalasatusta haavilla

Voimme kaikki omalla toiminnallamme suojella ja parantaa vesien tilaa. Jokainen fiksu luonnossa liikkuja ottaa aina ympäristöasiat huomioon.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) ympäristöohjelmassa käydään läpi kalavesiemme tilaa, sekä SVK:n itselleen asettamia tavoitteita vesien tilan parantamiseksi.
Kalastuskilpailut kehotamme järjestämään kilpailutoiminnan ympäristöohjelman mukaisesti.

Ajankohtaista