Ympäristö

Voimme kaikki omalla toiminnallamme suojella ja parantaa vesien tilaa. Jokainen fiksu luonnossa liikkuja ottaa aina ympäristöasiat huomioon.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) ympäristöohjelmassa käydään läpi kalavesiemme tilaa, sekä SVK:n itselleen asettamia tavoitteita vesien tilan parantamiseksi.

Kalastuskilpailut kehotamme järjestämään kilpailutoiminnan ympäristöohjelman mukaisesti.


Vastuullista vapaa-ajankalastusta

Koolla on Väliä hanke edistää vastuullista vapaa-ajankalastusta. Tarkoituksena on ohjata suomalaista vapaa-ajankalastusta yhä kestävämpään ja eettisempään suuntaan. Avainasemassa ovat harrastajien omat valinnat. Hankkeessa neuvotaan kalastuksen harrastajia toimimaan oikein ja tekemään luonnon sekä kalakantojen kannalta oikeita valintoja. >>
Koolla on Väliä

Indikaattorikalojen seuranta
Rehevöitymien vaikuttaa monin haitallisin tavoin vesiimme ja muuttaa kalalajistoamme. Tule sinäkin mukaan seuraamaan rehevöitymistä kuvaavien indikaattorikalajien esiintymistä. Indikaattorikalojen ilmoittaminen tapahtuu havaintolomakkeella.


Maamme kalalajit

Suomessa on tavattu noin 100 kalalajia, niistä elää vesissämme 69 lajia. Sivuillamme voit tutustua yleisimpiin saaliskalohin.
– Tietoa vapaa-ajankalastajien yleisimmistä saaliskaloista.
– Lista kaikista maassamme tavatuista kalalajeista

Ajankohtaista