Heittokalastus

Heittokalastus kilpailulajina

Heittokalastuskilpailuja järjestetään seura-, piiri- ja SM-tasolla. SM- ja piiritason heittokalastuskilpailut käydään venekunnittain, joiden vahvuus on enintään kaksi henkilöä. Seuratason kilpailuja järjestetään myös rannalta kalastuksena. SM-sääntöjen mukainen kilpailuaika on kuusi tuntia.
Koolla On Väliä -hanke järjestää Viehekalastuksen SM-kilpailua

Heittokalastuskilpailuissa hyväksyttyinä kilpailukaloina ovat hauki, ahven, kuha, taimen, lohi, kirjolohi, nieriä, harjus, siika ja säyne. Ahvenen alamitta on 20 cm, hauki 40 cm ja lohikalat 41 cm. Kilpailukohtaisesti on määrätty lajikohtainen pistekerroin. Nykyään järjestetään yhä enenmmän kilpailuja, joissa kalat mitataan ja vapautetaan mittauksen jälkeen. Paremmuus ratkaistaan esim. kolmen pisimmän kalan yhteispituuden perusteella.
Heittokalastuskilpailuissa saaliit ovat yleensä suurempia ja yleisimpiä kuin vetouistelussa, jossa saalista saa vain pieni osa venekunnista. Heittokalastus on selvästi täsmäkalastusta, jossa kohteena on yleensä tietty kalalaji, esimerkiksi hauki tai ahven. Tuloksellinen heittokalastus edellyttää ennakkoperehtymistä kilpailualueeseen ja kalalajistoon, jonka mukaan kilpailija valitsee kalapaikat ja käytettävät kalastusvälineet.


Avokela soveltuu erinomaiseti pienillä ja keskikokoislla vieheillä kalastamiseen. Kuva: Juha Ojaharju

Varustus
Kilpailuissa venekunta saa käyttää enintään kahta vapaa kerrallaan, mutta varavapojen määrää ei ole rajoitettu. Kalastusmuodoista vain heittouistelu on sallittu. Kelaaminen on aloitettava välittömästi vieheen vajottua pohjaan. Vetouistelu, onkiminen ja pilkkiminen on kielletty. Teknisiä apuvälineitä, kuten kaikuluotainta ja moottoria saa käyttää apuna. Kalastettaessa moottoria saa käyttää ohjaukseen ja paikallaan pitoon.

Heittokalastusvälineet
Parhaimmin heittokalastukseen sopii avo- tai hyrräkela . Raskaiden vieheiden, kuten isojen kumivieheiden, vaappujen tai spinnerbaittien heittoon kannattaa valita hyrräkela kahden käden vavalla.

Vapa kannattaa valita viehepainon sekä kalastettavan kalalajin mukaan. Raskailla vieheillä heitettäessä tarvitaan kahdenkäden jäykähköä 2,4-3,0 metrin vapaa, mutta ahvenen jigikalastuksessa on toimivin kevyt 1,8-2,4 metrin hiilikuituvapa.


Raskaat spinnerbaitit ja jerkit vaativat vahvaa heittokalastusvälineistöä.
Kuva: Juha Ojaharju

Siima valitaan sopivaksi kelan, vavan ja viehepainon mukaan. Kuitusiimat ovat yleistyneet heittokalastuksessa, mutta muutkin siimat ovat kehittyneet
vetolujuudeltaan ja solmukestävyydeltään huimasti. Mitä ohuempi ja liukkaampi siima, sitä pidemmät heitot.
Haaveja pitäisi kilpailijalla olla ainakin kaksi, toinen tiheäsilmäisempi ja pienempi ahvenille sekä harvempi ja isompi kookkaampien kalojen haavimiseen. Kumipäällysteisestä langasta tehty havas helpottaa vieheiden irrottamista haavista.

Kuhan kalastus
Kuhakannat ovat runsastuneet lämpimien kesien ansiosta lähes koko maassa aina Oulujärveä myöten. Suotuisissa olosuhteissa heittokalastajan kuhasaaliit voivat olla runsaita. Parhaita ajankohtia kuhan heittokalastamiseen on alkukesä, jolloin kuhat kertyvät matalimmille vesialueille ja jopa päivisin lämmittelemään auringon lämmittämien kivien ja luotojen läheisyyteen. Myös syys-lokakuussa kuha on heittokalastajan tavoiteltavissa, tällöin kuhat oleskelevat päivisin syvänteiden rintauksissa aivan pohjassa, mistä niitä voi tavoitella jigeillä tai syvänne- tai painouistimilla. Kuhavieheet voivat olla hyvin värikkäitä ja fluorisoivia. Keltaisen, oranssin, kullan ja valkoisen sekä kirkkaassa vedessä sinisen sävyt ovat kuhalle ottavia viehevärejä. Kuhaviehe pitäisi olla huomattavasti haukiviehettä pienempi, vain 8-11 cm, sillä kuha on pienisuinen kala kuten ahvenkin.

Ahvenen kalastus
Joissakin kilpailuvesissä kannattaa keskittyä kookkaan ahvenen kalastukseen. Keskikesän lämpimänveden aikaan ahven on yleensä matalassa karikoilla tai vitojen sekä muiden vesikasvien lähistöllä. Tällöin toimivana vieheenä ovat lipat ja pienet vaaput. Alkukesästä ja elo-lokakuussa ahven on yleensä syvemmällä ja pohjan lähellä, jolloin toukka- tai kalajigit ovat hyviä vieheitä ahventen tavoittamiseen, kuten yleensäkin keskipäivällä. Ahvenen heittokalastuksessa kannattaa käyttää vaihtelevaa kelausnopeutta sekä antaa jigille vavalla nykivää liikettä.


Ahvenelle ja kuhalle sopivia jigejä. Sirppipyrstöiset jigit toimivat parhaiten varovaisella syönnillä. Kuva: Juha Ojaharju

 


Heittokalastajan tulee hallita erilaiset jigaustyylit. Kuva: Juha Ojaharju

Hauen kalastus
Hauki on yleensä varmin kilpailukala erilaisilla vesillä. Hauen kalastuksessa on käytettävä selvästi kookkaampia vieheitä ja siten järeämpää vapaa ja kelaa kuin muiden kalalajien kalastuksessa. Keväällä ja syksyllä hauen tavoittaa yleensä matalasta jigillä, lusikkauistimella tai kelluvalla vaapulla. Hauki oleskelee yleensä kasvillisuuden suojassa tai syvemmällä ollessaan pohjakivien varjossa ja karikoiden rintauksissa. Lämpimän veden aikaan hauki on syvemmässä, jolloin vieheenä on käytettävä syvännevappua tai kookasta kalajigiä. Haukivieheet saavat yleensä olla voimakasliikkeisiä ja värikkäitä. Vieheen liikettä voi tehostaa vaihtelemalla kelausnopeutta sekä vavankärjellä nykien. Hauelle tulee aina käyttää purunkestävää peruketta, sillä kookkaat hauet katkaisevat helposti hampaissaan lujankin kuitusiiman.


Kookkaat kumivieheet ovat suosittuja hauenkalastuksessa.


Lipat ovat tehokkaita ja niitä on saatavilla monessa eri koossa. Ylhäällä haukilippoja ja alempana ahvenelle sopivia lipoja.


Perinteiset lusikkauistimet maistuvat hyvin hauelle.

Muilla kalalajeilla ei yleensä heittokalastuskilpailuissa ole ollut suurta merkitystä. Joissakin vesissä saattaa esiintyä kookasta säynävää tai
erityiskalastusvesissä saattaa istutettuna olla kirjolohta sekä pohjoisen vesissä harjusta. Kilpailuveden kalalajisto kannattaa ottaa huomioon valittaessa
kilpailussa käytettäviä välineitä ja vieheitä.

Teksti: Risto Tarikka ja Juha Ojaharju
Kuvat: Juha Ojaharju