Särki

Särki - Rutilus rutilus

Särki on monen kalastuksen harrastajan ensimmäinen, tai aivan ensimmäisiä saaliskaloja. Särkiä saadaan useimmiten ongella ja pilkillä, mutta se ottaa hanakasti myös perhoon. Suuri särki on lajiin perehtyneiden onkijoiden arvostama kala ja se on kova taistelija siiman päässä.

Särki
Särkiä voi saada esimerkiksi pilkillä. Kuva: Juha Ojaharju

Levinneisyys
Särkeä tavataan lähes koko Euroopasta. Meillä se on levittäytynyt lähes koko maahan, lukuunottamatta Enontekiön pohjoisosaa ja Jäämereen laskevia vesistöjä.

Ravinto
Särjen ravintona ovat pääosin pohjaeläimet ja eläinplankton. Ne syövät myös jonkin verran vesikasveja ja kalanpoikasia, sekä ottavat veden pintakalvolla rimpuilevia hyönteisiä.

Elinympäristö
Särki on vedenlaadun suhteen lähes "kaikkiruokainen", mutta viihtyy parhaiten matalissa ja rehevissä vesissä. Tietyillä alueilla happamuus rajoittaa särjen lisääntymistä.
Särkien kutuaika on touko-kesäkuussa, jolloin ne nousevat suuris­sa parvissa kudulle rantaveden kasvillisuusvyöhykkeeseen.
Särjet ovat melko hidaskasvuisia. Vuosittainen kasvu on keskimäärin n. 2,5-3 cm vuodessa. Kasvu vaihtelee suuresti olosuhteista riippuen. Suomen ennätyssärki 1,24 kg on saatu ongella Posiolta.